Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

HAH 2018

Krátky opis
28. ročník multižánrového festivalu HAH (festival hraného amatérskeho humoru) prezentuje humor, satiru a gagy v rôznych podobách. Festival prezentuje tvorbu amatérskych divadelných súborov, humoristov jednotlivcov, hudobníkov zameraných na humornú tvorbu, stand-up komediantov, regionálnych ľudových rozprávačov, humorne ladené amatérske snímky. Charakter festivalu je celoslovenský s medzinárodnou účasťou (ČR).
Fotogaléria
Názov podujatia
Multižánrový festival HAH 2018

Miesto konania / kraj
Dolná Strehová / Veľký Krtíš

Termín konania
27.07.2018 - 29.07.2018

Popis projektu

Festival amatérskej umeleckej tvorby HAH - "hraný amatérsky humor" je organizovaný každoročne od roku 1990. Do Dolnej
Strehovej prináša zmes humoru, gagov a vtipných situácií. Postupne sa pretransformoval z pôvodného amatérskeho
filmového festivalu na multižánrový festival, ktorý predstavuje výber z vystúpení komických skupín, satirických divadelných
hier, uvádza viacero jednotlivcov, stand-up komedy, hudobníkov a amatérskych filmárov. Festival dlhodobo figuruje v
povedomí regiónu, zaznamenáva bohatú účasť divákov aj zo širšieho okolia. Trojdňový maratón predstavuje verejnosti
prevažne neznámych, amatérskych, či miestnych humoristov. Michael Szatmary z Bratislavy je populárny stand-up
komediant, ktorý oslovuje stále širšie publikum. Komická skupina HOTOVO z Rimavskej Soboty vystupuje na festivale HAH už
viac ako 15 rokov a každoročne si pripraví svoj jedinečný program v premiére na festivale HAH. Hudobná produkcia v podaní
Džumelca - Erika Sikoru z Košíc reflektuje aktuálnu spoločenskú situáciu. Westernová skupina Túlaví vlci z Banskej Bystrice
vystupuje so svojími scénkami na rôznych podujatiach a patrí medzi stálych účastníkov festivalu HAH. Sprievodným
podujatím je súťažná prehliadka amatérskych snímkov autorov zo Slovenska a Čiech. O najlepších z nich, ktoré získajú
atraktívne ceny: Zlatú, Striebornú a Bronzovú rúru, rozhodujú diváci. Každoročne je pre nich veľkým lákadlom najnovšie dielo
z produkcie Urtica zo Žihľavy. Amatérsky filmový klub Urtica už viac ako 40 rokov tvorí paródie na westerny, čím sa zaraďuje
medzi najstaršie amatérske združenia na Slovensku. V regióne majú svoju nezastupiteľnú úlohu v zapájaní sociálne slabších
skupín občanov do aktívnej tvorby. Garantom programu je Matej Landl, ktorý je známy vystupovaním v humorných scénkach
a tiež svojím pozitívnym prístupom k humoru. Hlavným zámerom projektu je predstaviť prierez humorných komických skupín
a jednotlivcov širokej verejnosti. Cieľom je vytvoriť priestor na vzájomnú konfrontáciu a spoznanie tvorcov venujúcich sa
hranému humoru. Spestriť a rozveseliť širokú divácku verejnosť v regióne s vysokou nezamestnanosťou. Predstaviť domácu
amatérsku produkciu humorných a satirických útvarov. Spoluorganizátori podujatia sú obce D. Strehová, Vieska, Pôtor a
amatérsky filmový klub Urtica zo Žihľavy. Program festivalu bude tradične uvedený na termálnom kúpalisku D. Strehová, v
kultúrnych domoch D. Strehová a Vieska.

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
2 320,00 €

Výška podpory:
2 200,00 €