Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Knihy pre deti z rómskych komunít

Krátky opis
Projekt podporuje kultúrnu integraciu detí z rómskych komunit do spoločnosti, učí ich čitateľským zručnostiam a láske k literatúre.
Fotogaléria
Názov podujatia
Knihy pre deti z rómskych komunit

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
09.04.2018 - 22.12.2018

Popis projektu

Združenie internetových autorov Pars Artem si pre svoju činnosť vybralo jeden z najnaročnejších terénov - a to rómske komunity, kam chce priniesť nielen klasické skvosty slovenskej literatúry, ale aj tvorbu súčasných autorov a zaroveň podchytiť literárne talenty z týchto komunit. Projekt sa začal realizovať už v roku 2017, kedy zakladajúci členovia Pars Artem podnikli dva výjazdy do tohto terénu. V roku 2018 projekt rozšírili o ďalšie komunity a vytýčili si nové ciele. Počet výjazdov sa tiež rozšíril z dvoch na štyri - jarný, letný, jesenný a zimný.

Jedným z cieľov je vybudovať školskú knižnicu v súkromnej škole na Luníku.

Členovia Pars Artem pracujú s deťmi rómskeho pôvodu, ktoré žijú v detských domovoch (Michalovce, Lučenec), spolupracujú s aktivistami z rómskych centier (Košice, Kecerovce).

Jednou z vydarených aktivít bola minuloročná prezentácia rómskeho knižného klubu Paľikerav pod patronátom Pars Artem na Biblioteke 2017. V tomto roku Pars Artem pripravuje pre Biblioteku 2018 det z rómskeho komunitného centra v Kecerociach.


Názov prímateľa
Pars Artem

Celkový rozpočet:
5 360,00 €

Výška podpory:
3 800,00 €