Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

7. ročník medzinárodného gitarového festivalu Prešovské dni klasickej gitary

Krátky opis
Prešovské dni klasickej gitary je medzinárodný gitarový festival , ktorého hlavným obsahom sú majstrovské kurzy a semináre, určené pedagógom umeleckých škôl. Ich cieľom je zvýšenie úrovne vzdelávania pedagógov a odbornej verejnosti v oblasti interpretačného umenia hry na klasickú gitaru v Prešovskom kraji. Keďže z uvedenou problematikou priamo súvisí aj praktická prezentácia interpretačného umenia pozvaných lektorov, súčasťou kurzov sú večerné koncerty hostí podujatia.
Fotogaléria
Názov podujatia
7. ročník medzinárodného gitarového festivalu Prešovské dni klasickej gitary

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
01.02.2017 - 02.02.2017

Popis projektu

Prešovské dni klasickej gitary organizuje občianske združenie Prešovské združenie klasickej gitary v spolupráci s DJZ Prešov a PKO Prešov. Prešovské dni klasickej gitary – 7. ročník nadväzuje na úspešné úvodné ročníky, ktoré sa konali vo februári 2010 až 2016. Veľký počet prihlásených a kladná odozva účastníkov podujatia dokazuje opodstatnenie existencie podujatia tohto typu v danej oblasti. Obsahom projektu sú predovšetkým majstrovské interpretačné kurzy, ktorých cieľom je zvyšovanie odbornosti pedagógov a študentov umeleckých škôl daného regiónu. Táto aktivita je prirodzene sprevádzaná praktickou ukážkou interpretačného umenia v podobe večerných koncertov pozvaných hostí. Cieľom projektu je najmä zvýšenie úrovne vzdelania pedagógov a odbornej verejnosti v oblasti interpretačného umenia klasickej gitary, no zámerom je zároveň spopularizovať umenie klasickej gitarovej hudby v okruhu širokej verejnosti v meste Prešov a Prešovskom kraji. Nadchádzajúci ročník sa bude konať 1 - 2. februára 2017. Výuka bude prebiehať pod vedením koncertných umelcov a pedagógov: prof. Štepán Rak(CZ) , Susan Prieto(ES), Alexis Muzurakis (GRE), prof. Jozef Zsapka(SK), Doc. Mgr.art. Ján Labant, ArtD,(SK), Mgr.art. Martin Krajčo, ArtD, (SK), Mgr.art. Adam Marec, ArtD, Mgr.art. Michal Červienka,ArtD.Večerné koncerty sa konajú dňa 1 a 2 februára 2017 v DJZ Prešov kde vystúpia 1.2. 2017 Štátna filharmónia Košice pod vedením Maroša Potokára, Anna Pietrzak(pl) a Wroclavské gitarové kvarteto(pl), 2.2. 2017 Duo Melis(es,gre). Sprievodný koncert sa koná dňa 2.2. v Dome umenia v Košiciach na ňom vystúpia Štátna filharmónia Košice pod vedením Maroša Potokára, Anna Pietrzak a Wroclavské gitarové kvarteto.

Propagácia projektu:


Rádio Devin ( vysielane 4,2,2017 o 7,07 hod, a 6,2,2017 o 9,22hod.)

Rádio Regina (vysielanie 9,2,2017 o 14,30 hod.),

Článok v odbornom časopise Hudobný Život č. 3/2017

Prešovský večerník Prešov - centrum klasickej gitary, Prešovský Korzár Gitarové dni budú hostiť svetoznáme Diuo Melis, Prešovské noviny internetová stránka www.gfpresov.sk, plagát, buletin a internetové portály PIS, Kam do mesta, Kľúč od mesta, Akčný Prešov 24. 

Propagácia festivalu:

Plagát, buletin obsahuje logo +text festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Internetová stránka www. gfpresov. sk Fond na podporu umenia je uvedený ako partner festivalu(v priečinku partneri).


Názov prímateľa
Prešovské združenie klasickej gitary

Celkový rozpočet:
16 060,00 €

Výška podpory:
4 500,00 €