Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tvoríme spoločne

Krátky opis
Letný fotografický workshop Metamorfózy II. je voľné pokračovanie zimnej časti. Je určený hlavne pre neprofesionálnych fotografov a má vzdelávací charakter. Účastníci pracujú vo dvoch skupinách, pod vedením lektorov: Anton Sládek - Architektúra Banská Štiavnica a Judita Csáderová - Ako zo sna.
Fotogaléria
Názov podujatia
Metamorfózy II.

Miesto konania / kraj
Banská Štiavnica / Banská Štiavnica

Termín konania
24.08.2018 - 26.08.2018

Popis projektu

Fotografické workshopy, každoročne organizované Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach, majú vzdelávací charakter, majú za úlohu všímať si a následne zachytávať a zobrazovať vzťahy medzi človekom a prírodou Sú určené pre neprofesionálnych fotografov z celého Slovenska a aj zahraničných účastníkov.  Účastníci pracujú vo dvoch skupinách, pod vedením lektorov: 

  • Anton Sládek - Architektúra Banská Štiavnica
  • Judita Csáderová - Ako zo sna

Každú dielňu vedie jeden lektor, profesionálny fotograf. Pracujú na svojej dopredu dohodnutej téme nezávisle od seba. Workshop začína v piatok popoludní, kedy lektori najprv premietnu účastníkom svoje portfólio, svoju osobnú prezentáciu. Ku každej pracovnej téme  majú pripravené názorné ukážky, na ktorých účastníkom vysvetľujú zámery, ciele, metódy a spôsoby, ako uchopiť tému. Lektori odovzdajú prítomným svoje dlhoročné skúsenosti, usmernia ich formou konzultácií, ale aj praktickou ukážkou. 

Fotografický workshop končí premietnutím a zhodnotením výsledných fotografií.

Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH

Celkový rozpočet:
19 000,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €