Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tradičná a miestna kultúra Hontu

Krátky opis
Zámerom tvorivej dielne je u detí udržať záujem o ľudovú hudbu, špecifickú pre región Hont, aby vedela konkurovať motívom z regiónov, ktoré sa často objavujú v repertoároch slovenských folklórnych kolektívov. Cieľom je pochopiť rozdiely v hudobnom folklóre medzi regionálnymi, lokálnymi a individuálnymi štýlmi na Slovensku a dopady nesprávnej štylizácie. Cieľovou skupinou budú obyvatelia regiónu Hont a široká verejnosť.
Fotogaléria
Názov podujatia
Malí muzikanti

Miesto konania / kraj
Hrušov / Veľký Krtíš

Termín konania
16.07.2018 - 21.07.2018

Popis projektu

Tvorivá dielňa je zameraná na hudobný folklór, špecifický pre región Hont. Výučba sa uskutoční oddelene v jednotlivých nástrojových sekciách (husle, viola, kontrabas, cimbal, akordeón) ale aj spoločne. Každá nástrojová sekcia bude cvičiť pod dohľadom odborného lektora. Cieľom tohto prístupu je venovať sa jednotlivým súvislostiam a funkciám hry každého nástroja v kapele a rozvíjať tak muzikantskú zručnosť a tiež súhru celého hudobného zoskupenia. Účastníci budú zároveň zdokonaľovať svoje interpretačné schopnosti v oblasti tradičnej ľudovej hudby. Okrem tvorivej dielne pre hudobné nástroje sa v rámci päťdňového workshopu zameriame aj na spev a tanec. Ide hlavne o súlad, jednotu a harmóniu medzi inštrumentalistom, spevákom a tanečníkom. Súčasťou podujatia, ktoré sa uskutoční v obci Hrušov, sú sprievodné aktivity. Súčasťou je záverečné vystúpenie účastníkov workshopu, ktoré bude 21. júla v rámci pudujatia Deň role, v priestoroch hrušovských lazov (časť Chrastov, od 14.00hod).

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
7 370,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €