Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vranovské KNIHODNI

Krátky opis
Rozvíjanie vzťahov medzi čitateľmi a autormi, propagácia tvorby slovenských spisovateľov širokej verejnosti vranovského regiónu to je zámerom projektu VRANOVSkĚ KNIHODNI. Pozornosť našich čitateľov chceme upriamiť na kvalitné umelecké literárne diela rôznych žánrov a autorov. Hlavným cieľom projektu je rozvíjať celoživotné vzdelávanie, podporiť čítanie a ponúknuť zaujímavé a inšpiratívne možnosti na zmysluplné využívanie voľného času .
Fotogaléria
Názov podujatia
Stretnutie s Katarínou Koščovou

Miesto konania / kraj
Vranov nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
20.07.2018

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je rozvoj celoživotného vzdelávania, podpora čítania a ponuka zaujímavých a inšpiratívnych možností na zmysluplné využívanie voľného času detí, mládeže a dospelých. Realizáciou projektu chceme motivovať a podporiť deti, mládež a širokú verejnosť, aby čítaním formovali svoju osobnosť, dosiahli zážitok z čítania a tým si pestovali čitateľské návyky a zlepšovali komunikačné zručnosti. Realizáciou tvorivých dielní, stretnutí, autorských čítaní prispejeme k podpore čítania, zvýšeniu vzdelanosti aj k samotnému nárastu návštevníkov knižnice. Medzi takéto podujatia môžme určite zaradiť aj stretnutie  so známou slovenskou osobnosťou kultúrneho a spoločenského života Katarínou Koščovou. Stretnutie sa uskutoční 20. júla 2018 , čitatelia, a návštevníci knižnice tak môžu opäť získať zaujímavé a inšpirujúce zážitky, či možnosť zaujímavo využiť voľný  čas.

Názov prímateľa
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

Celkový rozpočet:
3 285,00 €

Výška podpory:
3 100,00 €