Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Zastupovanie Slovenska v medzinárodných organizáciách a projektoch

Krátky opis
European Forum of Worldwide Music Festivals (EFWMF, http://www.efwmf.org/); Typ aktivity: poplatok za členstvo v medzinárodných organizáciách - členstvo AMITY o.z; Ďalšie realizované aktivity v rámci mobility: networking, stretnutia združenia, spoločné projekty ; Iné výstupy projektu: brožúra festivalu, slovenské promo materiály.
Fotogaléria
Názov podujatia
Prijatie World Music Festivalu Bratislava do EFWMF, propagácia na podujatiach v zahraničí

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.02.2017 - 30.08.2017

Popis projektu

Prijatím do European Forum of Worldwide Music Festivals (EFWMF) vznikli nové možnosti prezentácie v zahraničí. Slovenský World Music Festival Bratislava bol prijatý do tohto medzinárodného zoskupenia festivalov a profesionálov a je prizývaný na stretnutia a veľtrhy s cieľom zapojiť sa do spolupráce, výmeny hudobníkov a vytvárania spoločných projektov.

Prijatie bolo schválené Radou EFWMF po stretnutí so slovenskými zástupcami (Martin Noga a Ľubica Zajacová Záborská na veľtrhu BABELMED v Marseille (16.-18. 3 .17). Následne sa realizovalo niekolko stretnutí, kde boli pozvaní slovenskí zástupcovia. Väčšina z nich sa realizuje v období september - november 2017. 

Názov prímateľa
AMITY

Celkový rozpočet:
1 930,00 €

Výška podpory:
1 620,00 €