Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Stretnutie vo farbách –vzdelávanie a umelecká tvorivá činnosť seniorov

Krátky opis
K aktívnejšiemu kreovaniu života seniorov významnou mierou prispieva umenie a kultúra, ktoré otvárajú priestor tvorivosti a zmysluplnému tráveniu voľného času. Projekt Stretnutie vo farbách dáva príležitosť seniorom - výtvarníkom a fotografom vzdelávať sa, prezentovať svoje diela a zároveň všetkým, čo majú radi umenie sprostredkuje príjemné a hodnotné umelecké zážitky a prispeje k začleneniu seniorov do kultúrneho života spoločnosti.
Fotogaléria
Názov podujatia
Stretnutie vo farbách – umelecká tvorivá činnosť seniorov - aktívne starnutie

Miesto konania / kraj
Galanta / Galanta

Termín konania
12.07.2018 - 10.08.2018

Popis projektu

K aktívnejšiemu kreovaniu života seniorov významnou mierou prispieva umenie a kultúra, ktoré otvárajú priestor tvorivosti a zmysluplnému tráveniu voľného času. Je treba, aby sme seniorov nevnímali ako záťaž pre spoločnosť a namiesto problémov a prekážok sme kládli dôraz na ich potenciál a možnosti. Projekt Stretnutie vo farbách vytvára príležitosť k aktívnemu starnutiu seniorov s vyššou mierou kvality života. Aktívne starnutie znamená starnúť ako plnohodnotný člen spoločnosti, naplnený v práci, vzdelávaní i záľubách. Je veľa seniorov, ktorí sú činní v umeleckej oblasti - výtvarníctvo, fotografia, avšak nemajú možnosť rozširovať svoje vedomosti, vzdelávať sa, či prezentovať svoju tvorbu. Zaktivizovať seniorov – výtvarníkov a fotografov v predkladanom projekte predstavuje získanie nových poznatkov, nových kontaktov, nadväzovanie nových priateľstiev a taktiež pocit sebarealizácie. Projekt Stretnutie vo farbách dáva príležitosť seniorom - výtvarníkom a fotografom vzdelávať sa, prezentovať svoje diela a zároveň všetkým, čo majú radi umenie sprostredkuje príjemné a hodnotné umelecké zážitky a prispeje k začleneniu seniorov do kultúrneho života spoločnosti. Tvorivé dielne pre seniorov sa budú konať 12. a 17. júla 2018 v Galantskom osvetovom stredisku a verejná prezentácia diel sa uskutoční 10. augusta  2018 v parku pri neogotickom kaštieli v Galante. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň aj hlavným partnerom projektu.


 

Názov prímateľa
Galantské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
1 060,00 €

Výška podpory:
1 000,00 €