Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Bratislavský prístav ako priemyselné dedičstvo - prezentácia na vedeckých podujatiach v zahraničí

Krátky opis
Zámerom projektu je zvýšiť povedomie o problematike prístavov ako industriálnom dedičstva na Slovensku. Cieľom je na základe prezentácie na medzinárodných vedeckých konferenciách priama komunikácia s odbornou verejnosťou zo zahraničia zaoberajúcou sa problematikou priemyselného dedičstva. Medzi hlavné projektové aktivity patria aktívna prezentácia na medzinárodných vedeckých konferenciách, publikačná činnosť o výsledkoch projektu v odborných a vedeckých periodikách.
Fotogaléria
Názov podujatia
konferencia ICYS 2016 - 4th International Congress of Young Scientists

Miesto konania
Nemecko

Termín konania
04.09.2016 - 07.09.2016

Popis projektu

Konferencia ICYS 2016 - 4th International Congress of Young Scientists sa konala v nemeckom meste Koblenz. Konferencia prináša pre mladých výskumných pracovníkov konfrontovať sa s odborníkmi v medziodborovej diskusii. Konferencie sa zúčastníli odborníci i zástupcovia doktorandov z Nemecka, Srbska, Bulharska, Poľska i Slovenska. Konferencia sa zamerala na rôzne oblasti ako napríklad financie, manažment a ďalšie. Projekt bol prezentovaný príspevkom (spoluautor) s názvom Interdisciplinary cooperation in the protection of the harbour as industrial heritage (Interdisciplinárna komunikácia pri ochrane prístavu ako priemyselného dedičstva).

Názov prímateľa
Martin Dubiny

Celkový rozpočet:
4 921,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €