Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Bratislavský prístav ako priemyselné dedičstvo - prezentácia na vedeckých podujatiach v zahraničí

Krátky opis
Zámerom projektu je zvýšiť povedomie o problematike prístavov ako industriálnom dedičstva na Slovensku. Cieľom je na základe prezentácie na medzinárodných vedeckých konferenciách priama komunikácia s odbornou verejnosťou zo zahraničia zaoberajúcou sa problematikou priemyselného dedičstva. Medzi hlavné projektové aktivity patria aktívna prezentácia na medzinárodných vedeckých konferenciách, publikačná činnosť o výsledkoch projektu v odborných a vedeckých periodikách.
Fotogaléria
Názov podujatia
konferencia Creativy City II: Kreatívní město II: Města v interakcí

Miesto konania
Česká republika

Termín konania
14.06.2016 - 16.06.2016

Popis projektu

Konferencia Creativy City II: Kreatívní město II: Města v interakcí sa konala v priestoroch Impact HuB v Ostrave. Konferencie sa zúčastnili odborníci i zástupcovia doktorandov z Čiech, Slovenska i Poľska. Konferencia sa zamerala na rôzne oblasti ako napríklad filozofia, architektúra, urbanizmus, história a ďalšie. Projekt bol prezentovaný príspevkom s názvom Ako vplýva industriálne dedičstvo na rozvoj mesta v kontexte bratislavského prístavu (As industrial heritage influences the development of the city tin the context of Bratislava harbour). Účastníci konferencie si spoločne počas exkurzie prešli aj industriálne dedičstvo - areál Dolní Vítkovice v Ostrave.

Názov prímateľa
Martin Dubiny

Celkový rozpočet:
4 921,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €