Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Bratislavský prístav ako priemyselné dedičstvo - prezentácia na vedeckých podujatiach v zahraničí

Krátky opis
Zámerom projektu je zvýšiť povedomie o problematike prístavov ako industriálnom dedičstva na Slovensku. Cieľom je na základe prezentácie na medzinárodných vedeckých konferenciách priama komunikácia s odbornou verejnosťou zo zahraničia zaoberajúcou sa problematikou priemyselného dedičstva. Medzi hlavné projektové aktivity patria aktívna prezentácia na medzinárodných vedeckých konferenciách, publikačná činnosť o výsledkoch projektu v odborných a vedeckých periodikách.
Fotogaléria
Názov podujatia
konferencia TICCIH Pro-Torpedo - 7th International Industrial Heritage Conference

Miesto konania
Chorvátsko

Termín konania
19.05.2016 - 22.05.2016

Popis projektu

Konferencia TICCIH Pro-Torpedo - 7th International Industrial Heritage Conference sa konala v meste Rijeka, Chorvátsko. Konferencia patrí k podujatiam, ktoré sa pravidelne uskutočňujú v rámci medzinárodnej oraganizácie TICCIH (Medzinárodný výbor pre ochranu priemyselného dedičstva) po celom svete. Na tomto podujatí prezentovali svoje príspevky odborníci v problematike priemyselného dedičstva z krajín ako Spojené štáty americké, Chorvátsko, Taliansko, Španielsko, Čierna Hora a ďalšie. Projekt bol prezentovaný posterom (spoluautor) pod názvom Revitalisation of harbour structures through its cultural values by an example of Winter Harbour in Bratislava (Revitalizácia prístavných štruktúr na základe kultúrnych hodnôt na príklade Zimného prístavu v Bratislave.) v rámci posterovej výstavy počas priebehu konferencie. Príspevok (spoluautor) s rovnakým názvom by mal byť uverejnený v tlačenej verzii zborníka konferencie (predpoklad tlače 2Q/2018). Účastníci konferencie spoločne navštívili počas exkurzie miestne industriálne dedičstvo na nábreží mesta Rijeka i v blízkom okolí - najmä bývalú továreň na torpéda a lodenicu.

Názov prímateľa
Martin Dubiny

Celkový rozpočet:
4 921,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €