Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti umenia

Krátky opis
Tvorivá dielňa vytvára priestor pre záujemcov o zdokonalenie sa v amatérskom umení v oblasti výtvarníctva, filmu a fotografie. Kvalifikovaní lektori a inšpiratívne prostredie poskytnú ideálne prostredie pre tvorbu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Krajská tvorivá dielňa výtvarníkov, fotografov a filmárov

Miesto konania / kraj
Vinica / Veľký Krtíš

Termín konania
01.06.2018 - 03.06.2018

Popis projektu

Krajská tvorivá dielňa je tradičným podujatím, na ktorom sa každoročne stretávajú záujemcovia o výtvarnú fotografickú a filmovú tvorbu zo všetkých okresov Banskobystrického samosprávneho kraja. Realizuje sa každý rok v inom okrese a teda aj v inom prostredí inšpirujúcom reliéfom krajiny, zátišiami a architektúrou. Zámerom je sprostredkovať účastníkom nové pohľady a prístupy k tvorbe. Účastníci krajskej tvorivej dielne pod vedením skúsených lektorov (prevažne vysokoškolských pedagógov) majú možnosť realizovať a rozvíjať svoje záujmové umelecké aktivity. Pracuje sa na zadané témy, ktoré lektori predstavia úvodnými vstupmi – prednáškou a obrazovou prezentáciou. Každá skupina pracuje samostatne pod vedením lektorov v interiéroch aj v exteriéroch. Cieľom je získanie nových vedomostí, skúseností a tvorivých možností. Súčasťou sú aj vzájomné konfrontácie a hodnotenie prinesených diel, priestor na poznanie najnovšej tvorby a vzájomnú výmenu názorov. Cieľovými skupinami sú neprofesionálni výtvarníci, fotografi a filmári z regiónov Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom, Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
9 474,00 €

Výška podpory:
9 000,00 €