Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Podujatia a aktivity OZ QUASARS

Krátky opis
Interaktívna prednáška pred koncertom Quasars Ensemble v Aule Arcibiskupského paláca v Kroměříži v rámci festival FORFEST 2018 moderátor: Ivan Buffa, umelecký vedúci Quasars Ensemble Téma: Kontexty v tvorbe slovenských a zahraničných skladateľov uvedených na koncerte Quasars Ensemble v rámci festivalu Forfets 2018.
Fotogaléria
Názov podujatia
Interaktívna prednáška pred koncertom Quasars Ensemble v Aule Arcibiskupského paláca v Kroměříži v rámci festival FORFEST 2018

Miesto konania
Česká republika

Termín konania
24.06.2018

Popis projektu

ProjektPodujatia a aktivity OZ QUASARS zahŕňa viacero podujatí a aktivít OZ QUASARSv roku 2018, ako: “Quasars Ensemble Gala Concert”– slávnostný koncert pri príležitosti 10. výročia vzniku súboru s významným hosťom, husľovým virtuózom I. Gringoltsom (CH), 9. ročník festivalu Quasars Ensemble & Košice (2 koncerty), 4 skladateľské workshopyso vzdelávacím charakterom a zahraničné pracovné stretnutia s množstvom konzultácií za účelom prípravy koncertných a edukačných podujatí. Ďalšia činnosť súvisí s budovaním a rozširovaním publika (5 interaktívnych prednášok, komunikácia s umeleckými školami, mediálna publicita) a s logistickou koordináciou  komplexných domácich aj zahraničných aktivít Quasars Ensemble ako dlhodobo a celoročne fungujúceho väčšieho slovenského komorného súboru, zameraného na tvorbu 20. a 21. storočia so svojou vlastnou scénou, koordinátormi a ďalšími prizvanými umelcami.

 

Názov prímateľa
QUASARS

Celkový rozpočet:
47 580,00 €

Výška podpory:
35 000,00 €