Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Guitarissimo - Bratislava 2017

Krátky opis
Projekt je vzdelávacou aktivitou v oblasti interpretácie hudobného umenia so zreteľom na umenie klasickej gitary. Jeho obsahom je priama výuka v podobe majstrovských kurzov a worshopov, ktoré budú viesť poprední umelci a pedagógovia zo zahraničia. Projekt je určený mladým hráčom, študentom umeleckých škôl. Aktivita má zámer byť periodická a bude prebiehať v spolupráci s Hudobnou a tanečnou fakultou VŠMU. V roku 2017: Pavel Steidl (ČR) - 4.-6. októbra a József Eotvos (HU) - 28.-30. novembra.
Fotogaléria
Názov podujatia
Guitarissimo - Bratislava 2017

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.08.2017 - 31.01.2018

Popis projektu

Miesto: HTF VŠMU, Zochova 1 Bratislava

Termíny:

Pavel Steidl - 4. - 6. októbra 2017

József Eotvos - 28. - 30. novembra 2017


Projekt vznikol na základe myšlienky skvalitniť umelecké vzdelávanie vo špecifickej oblasti hry na gitare. Nakoľko domáce prostredie nedokáže inou formou poskytnúť kontakt so zahraničným prostredím v periodickej podobe, je zámerom vytvoriť priestor pre uskutočňovanie tohto druhu aktivity na pôde HTF VŠMU. Realizátormi projektu sú významné osobnosti gitarovej hry zo zahraničia, ktorých umelecké úspechy podporuje aj dlhoročná skúsenosť v oblasti výuky nástrojovej hry. V prvej fáze projektu prídu do Bratislavy umelci a pedagógovia z okolitých štátov. Profesor hry na gitare na AMU v Prahe a svetoznámy virtuóz Pavel Steidl a profesor József Eötvös z budapeštianskej Univerzity F. Liszta . Projekt je otvorení všetkým študentom zo Slovenska, či zahraničia, primárne je však cielený poslucháčom HTF a Konzervatória v Bratislave. Ambíciou projektu je významne skvalitniť domáce umelecké vzdelávanie, prostredníctvom pravidelnej aktivity, na akademickej pôde za účasti popredných umelcov zo zahraničia.


Zhrnutie: projektové aktivity - majstrovské kurzy a workshopy - trvanie 2x 3dni lektori - umelci a pedagógovia zo zahraničia v počte 2 účastníci - poslucháči a študenti umeleckých smerov (predpokladaný počet 40-50 účastníkov z toho 15-18 aktívnych).


Propagácia: plagáty a letáky v tlačenej i elektronickej podobe, facebooková stránka: https://www.facebook.com/GuitarissimoBratislava/

https://www.facebook.com/GuitarissimoBratislava/">https://www.facebook.com/GuitarissimoBratislava/

style="margin: 0cm 0cm 0pt;">


Názov prímateľa
Spoločnosť J. K. Mertza

Celkový rozpočet:
2 000,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €