Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

MUSIC CONNECTIONS

Krátky opis
Medzinárodný projekt MUSIC CONNECTIONS je zameraný na prezentáciu a šírenie súčasnej vážnej hudby a interpretačného umenia vyšehradského regiónu. Ide o vystúpenie súboru Quasars Ensemble v spolupráci s poľským súborom Orkiestra muzyki nowej v rámci ich cyklu v komornej sále Národného symfonického orchestra poľského rozhlasu v Katoviciach (NOSPR).
Fotogaléria
Názov podujatia
Koncert Quasars Ensemble a Orkiestra muzyki nowej

Miesto konania
Poľsko

Termín konania
05.10.2017 - 09.10.2017

Popis projektu

Medzinárodný projekt MUSIC CONNECTIONS je rozvíjaním dlhodobých snáh občianskeho združenia QUASARS, napomáhať šíreniu dobrého mena slovenského hudobného umenia v regióne V4. Nadväzuje na dlhoročné partnerstvá, vznikajúce pôsobením Quasars Ensemble na umeleckej scéne – stáli členovia súboru sú slovenskí a maďarskí umelci, pravidelnými partnermi súboru je poľský dirigent Szymon Bywalec, neodmysliteľnou súčasťou repertoáru súboru sú mnohí skladatelia V4, ktorých Quasars Ensemble pravidelne uvádza na koncertoch v uvedených krajinách. Dramaturgickou koncepciou projektu je konfrontácia slovenskej súčasnej hudby (Ivan Buffa, Jana Kmiťová, Roman Berger) s poľskou (Marcel Chyrzyński). Slovenský súbor bude spolu s poľským interpretovať diela slovenských a poľských autorov.


8. 10. 2017, 18:00

Komorná sála NOSPR, Katowice, Poľsko


Program:


Marcel Chyrzyński: Reflection No. 4

Ivan Buffa: Identity

Jana Kmitova: Nová skladba pre OMN

Roman Berger: Tenebrae

 

Quasars Ensemble
Orkiestra Muzyki Nowej
Szymon Bywalec, dirigent
Ivan Buffa, dirigent

Názov prímateľa
QUASARS

Celkový rozpočet:
9 700,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €