Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

9. Karpatské bienále grafiky detí a mládeže

Krátky opis
Karpatské bienále grafiky detí a mládeže je medzinárodnou súťažou a výstavou, organizovanou každé dva roky za účasti 5 krajín (Slovenska, Poľska, Ukrajiny, Rumunska a Maďarska). Podujatie sa orientuje na deti a mládež vo veku 5 - 19 rokov s cieľom rozvíjania ich kreatívneho myslenia a umeleckých zručností v klasických grafických technikách. Spolupráca zahraničných partnerov spočíva v striedaní hlavnej organizácie súťaže, výstavy, sprievodného programu aktuálneho ročníka.
Fotogaléria
Názov podujatia
9. Karpatské bienále grafiky detí a mládeže

Miesto konania / kraj
Humenné / Humenné

Termín konania
19.06.2017 - 31.10.2017

Popis projektu

Rozvíjanie medzinárodného dialógu kultúr prostredníctvom tvorivých grafických zručností detí a mládeže, podpora tradičných a manuálnych schopností a tvorivého myslenia, poznávanie a zbližovanie rozdielností, výmena tvorivých poznatkov. Spoluorgaanizátori: Centrum kulturalne v Przemyśli (Poľsko), Egri kulturális és muveszeti kozpont v Egeri (Maďarsko), Centrul Cultural Judetean Hraghita v Miercurea Ciuc (Rumunsko), Centrum kultúrnych a umeleckých iniciatív v Ľvove, Oblastné organizačno-metodické centrum kultúry v Užhorode. Garantmi projektu sú jednotliví koordinátori z partnerských krajín ( Krystyna Juźwinska, Csilla Gyongy, Vitalij Rac a Mária Mišková - spoluautorka projektu). Prínos: počas trvania projektu sa vystriedala už jedna generácia mladých tvorcov, vytvorila sa tradícia, ktorá má svoj pozitívny ohlas aj vo verejnosti v partnerských krajinách. Podujatie nadobudlo na odbornej kvalite s vysokým kreditom.

Názov prímateľa
Vihorlatské múzeum v Humennom

Celkový rozpočet:
3 330,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €