Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

KRONIKA 2018 – workshopy pre obecných kronikárov

Krátky opis
Ak má kronikár zvládnuť všetky činnosti pre úspešné naplnenie svojho poslania, je pre neho dôležité systematické vzdelávanie. Zámerom workshopov pod názvom Kronika 2018 je vytvárať príležitosť k aktívnemu vzdelávaniu kronikárov so zreteľom na zvýšenie kompetencie tvorcov kroník. Zdokonaľovanie kronikárskej práce pod gesciou skúsených odborníkov umožní zúčastneným začínajúcim ako aj pokročilejším kronikárom osvojiť si nové poznatky a zručnosti.
Fotogaléria
Názov podujatia
KRONIKA 2018 – workshopy pre kronikárov

Miesto konania / kraj
Galanta / Galanta

Termín konania
28.06.2018

Popis projektu

V roku 2018 už po tretí raz uskutoční Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, dvojicu workshopov pre kronikárov pod názvom KRONIKA 2018. Po rokoch absentovania vzdelávania z oblasti vedenia kroník v našom regióne, Galantské osvetové stredisko v rokoch 2016 a 2017 uskutočnilo štyri úspešné workshopy. V roku 2018 chceme pokračovať v systematickom vzdelávaní kronikárov a pracovníkov samosprávy z Galantského regiónu. Prvý z dvojice workshopov pre kronikárov sa uskutoční vo štvrtok dňa 28. júna 2018 v priestoroch Galantského osvetového strediska.