Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

kultúrne KLBKO

Krátky opis
Zámerom projektu je pripraviť edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže ako aj verejnosti prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít, podporiť sebarealizáciu, a tvorivé využívanie voľného času. Jednotlivé podujatia spolu napĺňajú obsah projektu pod názvom kultúrne KLBKO. Cieľom projektu je podporiť neprofesionálne divadlo, výtvarníctvo, fotografiu a film v regióne Turiec.
Fotogaléria
Názov podujatia
Dielňa tvorivého divadla - Umenie rétoriky a storytellingu

Miesto konania / kraj
Martin / Martin

Termín konania
23.06.2018

Popis projektu

Na základe spätných väzieb účastníkov projektu a ich záujmu o súčasné divadelné umenie sme sa rozhodli pokračovať v rozvíjaní ich talentu v smeroch, ktoré ich počas posledných dielní zaujali najviac a v ktorých vidíme priestor na ich ďalší rast. 

Nasledujúce tvorivé dielne zameriame na dve témy, žánre: verbálne a nonverbálne divadlo. V prvej časti dielní budeme rozvíjať ich rečnícke a autorské zručnosti formou kreatívnych cvičení. Výsledkom budú texty a storytellingové či stand-up výstupy na rôzne témy, v rôznych žánroch.

Počas workshopu zameraného na umenie rétoriky a storytellingu sa účastníci hravou formou naučia ako vytvoriť pútavý príbeh a tiež si otestujú svoje schopnosti vyjadrovať sa v rôznych situáciách. Prostredníctvom kreatívnych cvičení budeme rozvíjať ich talent a tiež si teoreticky vysvetlíme jednotlivé kroky tak, aby na základe nich vedeli v budúcnosti sami vytvoriť pútavý príbeh či prednášku a pod.

Názov prímateľa
Turčianske kultúrne stredisko v Martine

Celkový rozpočet:
7 370,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €