Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Nástupište 1-12

Krátky opis
COMUNITE FRESCA Dvojtýždňová rezidencia s vytvorením site specific diela Autorky: Marie Štindlová Markéta Filipová Dana Balazova
Fotogaléria
Názov podujatia
Rezidencia

Miesto konania / kraj
Topoľčany / Topoľčany

Termín konania
08.06.2018 - 22.06.2018

Popis projektu

V Topoľčanoch tri české autorky vytvoria počas 2 týždňovej rezidencie fresku na mieru mesta Topoľčany. Zásadným dôvodom pre ich spoločnú tvorbu je priateľstvo teda akási automatická blízkosť, ktorá je však v ich prípade spojená s umeleckou konfrontáciou. V jednotlivých prístupoch autoriek sa objavujú podobné princípy, ktoré sa v dôležitých momentoch vzájomne pretínajú
a vytvárajú tak pestrú sieť obrazových a ideových vzťahov. Vzniká tak nový narativ, ktorý sa plynulo vyvíja a pulzuje, tak ako sú ich spoločné myšlienky navzájom konfrontované. Po chvíli nie je dôležité, kto s akým motívom prišiel a kto ho ďalej previedol do vizuálnej podoby. Výsledná freska je súhrou všetkých troch umelkýň. Fresky vytvárajú tradičnými spôsobmi, tj. nanášanie štukovej omietky, do ktorej za mokra maľuje pigmentom, ktorý si samé miešajú.

"Robíme vlastnú fresku. Neopravujeme tie staré. Jedna rozmerná maľba, kde sa tri rukopisy spájajú v jeden spoločný. Je to ako návrat do renesančnej dielne, kde sa na jednom formáte podpisuje veľa rúk. Vedieme dynamický dialóg a ten je zakaždým iný. Krajinný motív, portrét čo akýkoľvek symbolický predmet je pri maľovaní našej fresky rovnako podstatný ako zvolený rytmus. Našou maľbou sa snažíme vyjadrovať pocit z priestoru. Plánovať, ale nie za každú cenu. Omietka rýchlo schne a my rýchlo konáme."
(https://l.facebook.com/l.php?u=Https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fcomunite_fresca%2F&h=ATOeZmPwjxl-sSEut9Lg4zoNPVbgpcMo1F_MS2FN8MR3pojm7GfbibTFs3p6tREhwwjGliQ3VRXnBWJBSntYNoeQiywwfmo-TrGajdKcEh4qgJz9dAxqqAk&s=1" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Https://www.instagram.com/comunite_fresca/)

Názov prímateľa
Nástupište 1-12

Celkový rozpočet:
60 000,00 €

Výška podpory:
48 000,00 €