Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Rozpoviem ti príbeh

Krátky opis
Prvé zábavno vzdelávacie podujatie s názvom Rozpoviem ti príbeh na podporu čítania s porozumením určené deťom vekovej kategórie 5 - 7 rokov a rodičom. Druhé podujatie bude mať podobnú skladbu programu. len bude určené vekovej kategórii detí od 8 do 14 rokov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Rozpoviem ti príbeh

Miesto konania / kraj
Šahy / Levice

Termín konania
16.06.2018 - 23.06.2018

Popis projektu

Rozpoviem ti príbeh - zábavno vzdelávacie podujatie Mestskej knižnice pri MsÚ Šahy


Termín: 16. jún 2018 od 9.30 hod.

Miesto: Mestská knižnica v Šahách, Janka Kráľa 52

Výstupy projektu:

Bábkové divadlo Lienka - Veslá rozprávka

Prednáška Eniko Both - Len čítať nestačí

Tvorivé dielne

Čítanie rozprávky, výtvarné znázornenie prečítaného textu

Predstavenie oddelenia detskej literatúry

Sprievodné podujatie - výstava detských výtvarných prác

Propagácia podujatia - letáky, plagáty, webové stránky mesta a knižnice, sociálne siete, mestský rozhlas, osobná propagácia v predškolských a školských zariadeniach na území mesta

-----------------------------------------------

Termín: 23. jún 2018 od 9.30 hod.

Miesto: Mestská knižnica v Šahách, Janka Kráľa 52

Výstupy projektu:

Ésci Gyongyi - Voda života a smrti, detské divadlo

Prednáška Eniko Both - Len čítať nestačí

Tvorivé dielne

Čítanie rozprávky, výtvarné znázornenie prečítaného textu

Predstavenie oddelenia detskej literatúry

Sprievodné podujatie - výstava detských výtvarných prác

Propagácia podujatia - letáky, plagáty, webové stránky mesta a knižnice, sociálne siete, mestský rozhlas, osobná propagácia v predškolských a školských zariadeniach na území mesta
Názov prímateľa
Mesto Šahy

Celkový rozpočet:
1 750,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €