Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Návraty k tradíciám a osobnostiam

Krátky opis
Cieľom je vytvoriť priestor pre dialóg v súvislosti s historickou reflexiou objektu starobylého kláštora na Veľkej Skalke, ktorý v sebe skrýva okrem magickej atmosféry aj viacero kultúrno-historických odkazov nielen v slovenskom, ale aj v stredoeurópskom kontexte. Hlavnou aktivitou je vzdelávací kultúrno-historický seminár zameraný na tému pozorovania hviezd a zvláštnych úkazov na oblohe, ktoré boli veľmi sledovanou spoločenskou témou vo všetkých historických obdobiach.
Fotogaléria
Názov podujatia
OKNO DO HISTÓRIE POZOROVANIA HVIEZD - Kultúrno-historický seminár

Miesto konania / kraj
Trenčín / Trenčín

Termín konania
19.06.2018

Popis projektu

Skalka pri Trenčíne je miesto s jedinečným genius loci, ktoré bolo prítomnosťou pustovníkov sv. Svorada–Andreja a Beňadika, rehole benediktínov (13.–16. st.) i jezuitov (17.–18. st.) darom duchovného, vzdelanostného a všeobecného kultúrneho vzrastu, nielen pre jeho obyvateľov, ale celého Považia, ba značnej časti Slovenska. Toto miesto bolo ohniskom duchovnej a materiálnej kultúry. Cieľom projektu je vytvoriť priestor pre dialóg v súvislosti s historickou reflexiou objektu starobylého kláštora na Veľkej Skalke, ktorý v sebe skrýva okrem magickej atmosféry aj viacero kultúrno-historických odkazov nielen v slovenskom, ale aj v stredoeurópskom kontexte. Hlavnou aktivitou bude vzdelávací kultúrno-historický seminár zameraný na tému pozorovania hviezd a zvláštnych úkazov na oblohe, ktoré boli veľmi sledovanou spoločenskou témou vo všetkých historických obdobiach. Aktívne sa tejto činnosti venovali aj cirkevní predstavitelia, z náboženských rádov hlavne jezuiti. V  súvislosti s trenčianskymi jezuitmi je to napr. medzinárodne uznávaný Maximilián Hell. Spracovanie tejto témy z interdisciplinárneho (nielen úzko astronomického) hľadiska pre širšiu verejnosť dlhodobo absentuje.

Lektormi seminára budú autori  zo SR , ČR a Poľska. Výstupom seminára bude zborník odborných príspevkov autorov, ktorý obohatí a rozšíri príspevky z regionálnej histórie, zároveň bude doplnkom vo výučbe predmetu regionálna história pre stredné školy.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.


Názov prímateľa
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

Celkový rozpočet:
7 420,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €