Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Požitavie, ako ho nepoznáme

Krátky opis
Prednáška sa uskutoční prostredníctvom prezentácie sprevádzanej hovoreným slovom účinkujúcich. Cieľom je oboznámiť širokú verejnosť s kultúrou a históriou obcí a miest požitavského regiónu. Požitavie predstavíme od prameňa rieky Žitavy až po jej ústie v Martovciach. Poslucháči sa tiež dozvedia, kde sa rieka Žitava vlievala do Dunaja v dávnej minulosti, oboznámia sa s históriou a zaujímavosťami, archeologickými lokalitami a prvenstvami regiónu.
Fotogaléria
Názov podujatia
prednáška s prezentáciou a besedou pod názvom "Požitavie, ako ho nepoznáme"

Miesto konania / kraj
Vráble / Nitra

Termín konania
19.06.2018

Popis projektu

Prednáška sa uskutoční v priestoroch kina Vráble o 10.30 hodine.

Prednáška sa koná prostredníctvom prezentácie sprevádzanej hovoreným slovom účinkujúcich. Cieľom je oboznámiť širokú verejnosť s obcami a mestami, ktoré sa nachádzajú po toku rieky Žitavy. Požitavie predstavíme od prameňa rieky Žitavy až po jej ústie v Martovciach. Poslucháči sa tiež dozvedia, kde sa rieka Žitava vlievala do Dunaja v dávnej minulosti, oboznámia sa s históriou a zaujímavosťami, archeologickými lokalitami a prvenstvami regiónu. Na záver budú mať poslucháči možnosť formou besedy položiť svoje otázky.

Názov prímateľa
OZ Maximilián Hell a Slovensko

Celkový rozpočet:
2 124,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €