Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Fraktály SK/SI (2018). Literatúra a jej presahy (I)

Krátky opis
Sophia inkognito / Sofija inkognito je názov sprievodnej dvojjazyčnej umelecko-propagačnej zloženky, ktorá vznikla v rámci medzinárodného bilaterálneho pojektu Fraktály SK/SI (2018) v autorstve Daniela PASTIRČÁKA zo Slovenska a Marije ŠVAJNCER zo Slovinska.
Fotogaléria
Názov podujatia
Sophia inkognito / Sofija inkognito

Miesto konania
Slovinsko

Termín konania
01.03.2018 - 22.05.2018

Popis projektu

Koncom mája pred cestou do Slovinska, kde sa konalo spoločné vystúpenie domácich aj hosťujúcich umelcov a umelkýň, sme vytlačili sprievodnú publikáciu Sophia inkognito / Sofija inkognito, na ktorej pracovala jedna z oslovených dvojíc: básnik, výtvarník a duchovný Daniel PASTIRČÁK (SK) a poetka a filozofka Marija ŠVAJNCER (SI). Daniel a Marija do nej prispeli svojimi básňami, Daniel aj ilustráciami. Obidvaja napísali úvahu na zadanú tému  alebo myšlienku ("Viditeľné nevytvára rozdiely", H. Cixous), ktorej autorstvo nepoznali a ktorá je v zloženke takisto publikovaná. Výstup ponúka aj ich krátke profesionálne curriculum vitae a je pripravený dvojjazyčne. O preklady medzi slovenčinou a slovinčinou sa postarala Stanislava CHROBÁKOVÁ REPAR, zakladateľka projektu a autorka konceptu, ktorá výstup pripravila aj edične. Graficky zloženku aj dodatočný e-poster navrhla knižná grafička Eva KOVAČEVIČOVÁ FUDALA. Blízkosť záujmov obidvoch slovesných umelcov - ich spojenie do jednej dvojice nebolo náhodné - sa podpísala aj na vyznení publikácie. Pre svoje potreby sme si ju žánrovo označili ako "poezofiu". Nielenže spropagovala autorov i samotný projekt, ale tiež vytvorila príležitosť na ich stretnutie v tvorivom procese ešte predtým, ako sa mohli spoznať osobne.

Názov prímateľa
Spoločnosť Kolomana Sokola

Celkový rozpočet:
3 300,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €