Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Zborová pieseň v srdci Slovenska

Krátky opis
Zámerom projektu " Zborová pieseň v srdci Slovenska" je spropagovať detský zborový spev v Banskobystrickom kraji a ukázať ho v atraktívnom svetle. Tento festival je reakciou na celonárodný projekt vyhlásený Národným osvetovým centrom v Bratislave Rok zborového spevu „Slovensko spievaj 2018“, ktorého cieľom je aktivizovať všetky dostupné prostriedky a možnosti, aby sa oživil zborový spev v školách, kultúrnych centrách, v obciach a mestách.
Fotogaléria
Názov podujatia
Zborová pieseň v srdci Slovenska

Miesto konania / kraj
Banská Bystrica / Banská Bystrica

Termín konania
01.06.2018 - 03.06.2018

Popis projektu

Festival " Zborová pieseň v srdci Slovenska" je reakciou na celonárodný projekt vyhlásený Národným osvetovým centrom v Bratislave Rok zborového spevu „Slovensko spievaj 2018“, ktorého cieľom je aktivizovať všetky dostupné prostriedky a možnosti, aby sa oživil zborový spev v školách, kultúrnych centrách, v obciach a mestách i vo všetkých oblastiach spoločenského života, ktorých sa zborový spev dotýka. Vďaka spojeniu troch detských speváckych zborov, chceme poukázať na krásu detského zborového spevu a na zmysel tohto umenia, ktorý netkvie len v samotnom speve, ale i v osobnostnom rozvoji dieťaťa - v rešpektovaní druhého speváka, v prezentovaní sa na pódiu a správaní sa v spoločnosti. Garantom projektu je Mgr.art.MgA. Oľga Budinská, ktorá už niekoľko rokov aktívne spolupracuje s viedenským vzdelávacím programom Superar, ktorý dlhodobým, intenzívnym, kvalitným vzdelávaním v rámci zborového spevu rozvíja osobnosť dieťaťa – jeho sebadôveru, disciplínu, vytrvalosť, schopnosť sústrediť sa, odvahu otvorene vyjadrovať svoje nápady a tvorivosť. V rámci projektu vystúpia detské spevácke zbory na dvoch koncertoch. Prvý koncert sa uskutoční dňa 1.6.2018 v priestoroch Radnice v Banskej Bystrici a druhý dňa 3.6.2018 v Synagóge v Lučenci. Na podujatí vystúpia nasledovné zbory : Detský spevácky zbor Félix - diriguje Mgr.art. Andrea Kirschová, Detský spevácky zbor Superar - diriguje Mgr.art.MgA. Oľga Budinská , Detský spevácky zbor Krištálik - diriguje Mgr.art. Mária Sihelská. Podujatie umožňuje okrem prezentovania detského zborového spevu aj možnosť tvorby pre toto zmysluplné umenie. Oslovení skladatelia, ktorí napísali festivalové skladby pre detský spevácky zbor: Mgr.art. Zdenka Fekiačová Skruteková - Agnus Dei, ArtD, Mgr.art. Martin Jánošík - Dobré ráno, pramienok, Mgr.art. Vladimír Homola - O húskach.

Názov prímateľa
Akadémia umení v Banskej Bystrici

Celkový rozpočet:
3 340,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €