Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Quasars Ensemble - rezidenčný súbor Rádia Devín

Krátky opis
Projekt Quasars Ensemble - rezidenčný súbor Rádia Devín predstavuje 1. ročník cyklu 3 výnimočných koncertov, ktorý má ambíciu po prvý krát na Slovensku uchopiť ansámblovú tvorbu ako originálny dramaturgický koncept s tým, že už teraz je dohodnutá spolupráca s RTVS minimálne na 2 roky. Projekt uvedie nie len kľúčové ansámblové diela súčasnosti, ale zároveň po sebe zanechá rozsiahlu zbierku ich zvukových záznamov, ktoré budú natrvalo archivované a vysielané v zahraničí v rámci EBU.
Fotogaléria
Názov podujatia
2. Výstup: Koncert Quasars Ensemble 13. 6. 2018

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
13.06.2018

Popis projektu

Projekt Quasars Ensemblerezidenčný súbor Rádia Devín,cyklus koncertov, je zameraný na prezentáciu pôvodnej slovenskej hudobnej tvorby, slovenského interpretačného umenia, ako aj prezentáciu u nás málo hrávaných významných diel kľúčových skladateľských osobností 20. a 21. storočia. Ide o originálne ansámblové diela, vyznačujúce sa mimoriadnou technickou náročnosťou, ktorých uvádzanie si vyžaduje zvýšenú umeleckú, technickú, organizačnú i finančnú pripravenosť. Komorný súbor je hlavným interpretačným médiom súčasnej hudobnej tvorby. Koncertný cyklus ansámblovej hudby sa v súčasnosti všade vo svete teší mimoriadne veľkej obľube. Dokáže skĺbiť vlastnosti komorného, orchestrálneho aj divadelného telesa a realizovať komplexné multižánrové aktivity. Na projekte sa zúčastnia umelci zo 6 krajín Európy. V Bratislave sa stretne skladateľská a interpretačná špička z oblasti súčasného hudobného umenia. Pre slovenské umenie sa tak vytvoria zaujímavé umelecké konfrontácie, príležitosť etablovania slovenskej tvorby do medzinárodných kontextov, vytvorenia nových väzieb pre budúcu spoluprácu a ukotvenia pôvodnej slovenskej tvorby na mape európskeho kultúrneho dedičstva. Koncertný cyklus si zároveň pripomenie  100. výročie Poľskej nezávislosti a 100. výročie vzniku Československa a 60. výročie úmrtia A. Albrechta. Na realizácii interpretačne podieľajú koncertní umelci komorného súboru Quasars Ensemble

Názov prímateľa
QUASARS

Celkový rozpočet:
17 500,00 €

Výška podpory:
11 000,00 €