Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

ORA ET ARS - SKALKA 2018

Krátky opis
Snahou organizátorov sympózia ORA ET ARS je vytvoriť adekvátny priestor na nadviazanie medzinárodného, zmysluplného umeleckého výtvarného a literárneho dialógu v súvislosti s historickou reflexiou miesta - starobylého kláštora na Veľkej Skalke, ktorý píše svoju históriu už od 11. storočia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium ORA ET ARS - SKALKA 2018 s následnými výstavami diel vytvorených počas sympózia

Miesto konania / kraj
Skalka nad Váhom / Trenčín

Termín konania
18.06.2018 - 15.10.2018

Popis projektu

Pre širokú verejnosť je pri príležitosti ukončenia sympózia určená aj pracovná vernisáž , ktorá sa koná bezprostredne po skončení sympózia a následne slávnostná vernisáž, ktorá sa koná v areáli starobylého kláštora.  Na sympóziu sa prepája prostredníctvom tvorby pozvaných domácich, ale aj zahraničných umelcov výtvarné a literárne umenie. Súčasťou tohto ročníka sympózia bude aj autorské čítanie účastníkov literárnej sekcie.  Vytvára sa tak priestor na dialóg rôznorodých umeleckých disciplín, ktoré sa navzájom obohacujú a konvenujú. Výsledky tohto umeleckého dialógu sú zhrnuté v reprezentatívnom sympoziálnom Katalógu ORA ET ARS – SKALKA.

Názov prímateľa
Mesto Trenčín

Celkový rozpočet:
17 270,00 €

Výška podpory:
9 000,00 €