Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

FS Gymnik na Mondial des Cultures

Krátky opis
Folklórny súbor Gymnik FTVŠ UK v Bratislave v dňoch 6.-15.7.2017 úspešne reprezentoval naše ľudové umenie na svetovom festivale C.I.O.F.F. "Mundial des Cultures" v Drummondville Kanada.
Fotogaléria
Názov podujatia
Mondial des Cultures

Miesto konania
Kanada

Termín konania
06.07.2017 - 15.07.2017

Popis projektu

Na základe dlhodobo dosahovaných umeleckých a kultúrno spoločenských úspechov na Európskych festivaloch C.I.O.F.F. bol folklórny súbor Gymnik doporučený a vybraný na Mondial des Cultures do kanadského Drummondville. Cieľom tejto aktivity bolo predstavenie slovenského ľudového umenia širokej laickej i odbornej verejnosti, prezentácia študentských aktivít a dôstojná reprezentácia našej krajiny. Multižánrový Mundial des Cultures je jeden zo štyroch najväčších prehliadkových festivalov folklóru na svete. Počas 11 dní festivalu sa tu predstavlo množstvo renomovaných umelcov a kolektívov z celého sveta. Podľa štatistík festival vzhliadlo na hlavnej scéne Cogeco a na množstve menších scén takmer 300 000 návštevníkov. Okrem tanečnej a hudobnej produkcie tu dostali priestor aj iné aktivity, ako folková, swingová a populárna hudba, pantomíma, cirkus, divadlo a iné umelecké žánre.  Folklórny súbor Gymnik pripravil festivalový program ako ukážku pestrosti a rôznorodosti folklórnych regiónov Slovenska. S týmto programom absolvoval denne 2 vystúpenia. V rámci festivalových aktivít predstavil typické ľudové nástroje (fujara, gajdy,...), realizoval viacero tanečných dielní a popisnú prehliadku krojov. Úspech FS Gymnik bol korunovaný účasťou na extra koncerte, na ktorý boli odbornou porotou a divákmi vybrané štyri najlepšie súbory festivalu.  Festivalové vystúpenia uviedla kanadská TV Cogeco. 


Názov prímateľa
Pro Gymnik

Celkový rozpočet:
14 000,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €