Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti umenia.

Krátky opis
Tvorivá dielňa v umeleckom prednese pre deti a mládež, podujatie organizuje Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš.
Fotogaléria
Názov podujatia
Prehovor a Buď

Miesto konania / kraj
Veľký Krtíš / Veľký Krtíš

Termín konania
26.06.2018

Popis projektu

Tvorivá dielňa je zameraná na získanie nových skúseností, poznatkov v teoretickej, praktickej rovine, zoznámenie sa s novými postupmi tvorby, zoznamom vhodnej literatúry, nadviazanie nových kontaktov v umeleckom prednese. Dielňa bude zameraná na zásady a kritériá výberu, dramaturgickú úpravu, pochopenie a zmenu myšlienky umeleckého textu, techniku reči, moduláciu artikulačného prúdu, optické výrazové prostriedky, zážitkové metódy práce, hodnotenie, nekonvenčné metódy v tvorbe umeleckého prednesu. 

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
9 474,00 €

Výška podpory:
9 000,00 €