Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

VISEGRAD MUSIC IDENTITY

Krátky opis
Medzinárodný projekt je zameraný na prezentáciu a šírenie súčasnej vážnej hudby a interpretačného umenia Vyšehradského regiónu. Projekt sa uskutoční v rámci medzinárodných festivalov 2 krajín Európskej únie: Forfest 2018 v Kroměříži (Česká republika) a 30. ročník Festivalu krakovských skladateľov v Krakove (Poľsko). Interpretom bude komorné zoskupenie Quasars Ensemble. Súčasťou projektu je aj workshop slovenského skladateľa Ivana Buffu pre študentov Hudobnej akadémie v Krakove.
Fotogaléria
Názov podujatia
Koncert Quasars Ensemble

Miesto konania
Česká republika

Termín konania
24.06.2018

Popis projektu

Medzinárodný projekt VISEGRAD MUSIC IDENTITY je rozvíjaním dlhodobých snáh OZ QUASARS o šírenie dobrého mena slovenského hudobného umenia v regióne Vyšehradskej štvorky. Nadväzuje na dlhoročné partnerstvá, vznikajúce pôsobením Quasars Ensemble na umeleckej scéne – stáli členovia súboru sú slovenskí, maďarskí a rakúski umelci, pravidelnými partnermi súboru sú poľskí, maďarskí a českí organizátori rôznych festivalov, poľský dirigent Szymon Bywalec, neodmysliteľnou súčasťou repertoáru súboru sú mnohí skladatelia V4, ktorých Quasars Ensemble pravidelne uvádza na koncertoch v uvedených krajinách.

Dramaturgickou koncepciou projektu je konfrontácia slovenskej historickej a súčasnej hudby  s dielami zahraničných autorov, ktorú budú interpretovať špičkoví umelci. Rozvíja tiež predošlú intenzívnu medzinárodnú spoluprácu slovenských (Buffa), poľských (Chyrzyński) a japonských (Hosokawa) autorov, ktorí sa počas predošlých rokov spoločne stretávali na pôde Medzinárodného festivalu v japonskom Takefu. Projekt chce týmto vytvoriť priestor pre prehlbovanie vzájomnej kultúrnej spolupráce  medzi skladateľmi  a interpretmi z Poľska, Maďarska, Českej a Slovenskej republiky, dať príležitosť slovenskej kultúre konfrontovať svoje tvorivé vízie s umeleckou komunitou Vyšehradského regiónu, podieľať sa na regionálnom kultúrnom rozvíjaní miest a regiónov V4. Motiváciou projektu je fakt, že slovenská hudba je v regióne V4 menej známa, resp. povedomie o súčasnej, aj nedávnej historickej hudbe nie je medzi jednotlivými krajinami V4 dostačujúce.

Názov prímateľa
QUASARS

Celkový rozpočet:
16 935,00 €

Výška podpory:
8 000,00 €