Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Divadlo ako hodnotový diskurz - slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra

Krátky opis
Zámerom projektu je zorganizovanie medzinárodnej konferencie s účasťou renomovaných odborníkov zo Slovenska a zahraničia. Tematické zameranie konferencie otvára priestor na analýzu a definovanie novo konštituovaných vzťahov medzi hodnotami reprezentovanými divadelnou tvorbou a individuálnou, resp. spoločenskou situáciou v novom miléniu. Pôjde o vzťah medzi všeobecne artikulovanými a divadelne reprezentovanými hodnotami.
Fotogaléria
Názov podujatia
Divadlo ako hodnotový diskurz - slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
05.10.2017 - 06.10.2017

Popis projektu

Dnešné divadlo by sa malo aktívne podieľať na diskurze o hodnotách potrebných a podnetných pre človeka i spoločnosť v novom miléniu. Z tohto dôvodu potrebujeme, aby prinášalo živé témy, vedelo reagovať na svoju dobu, bolo originálne aj tvorivé, malo svojich výrazných predstaviteľov.   Iste takéto divadlo aj máme.  Ale vieme ho rozoznať? Vieme, aké je súčasné slovenské a európske divadlo? Je skutočne bez veľkých osobností a tém ako sa niekedy tvrdí? Podporuje alebo deštruuje súčasná divadelná tvorba základné umelecké, kultúrne alebo ľudské hodnoty? Nakoľko dokáže plniť zo sociálneho, etického či filozofického hľadiska svoje poslanie byť javiskom sveta a zrkadlom duše človeka? Práve na analýzu týchto hodnôt, stavu divadelnej tvorby a stimulovanie verejnej debaty o súčasnom divadle sa zameriava dvojdňová medzinárodná vedecká konferencia „Divadlo ako hodnotový diskurz – slovenské divadlo a súčasná európska kultúra“, ktorá sa uskutoční v hoteli Tatra v Bratislave. Odborné podujatie, ktoré pripravilo Združenie slovenských divadelných kritikov a teoretikov  v spolupráci s Ústavom divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied a podporou  z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia, je voľne prístupné širokej kultúrnej verejnosti.

Celý program konferencie je prístupný na web stránke - www.udfv.sav.sk

Názov prímateľa
Združenie slovenských divadelných kritikov a teoretikov

Celkový rozpočet:
5 800,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €