Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Prezentácia knihy Márie Ferenčuhovej Tidal Events Selected Poems v preklade Jamesa Sutherlanda-Smitha

Krátky opis
Cieľom medzinárodnej prezentácie je uviesť knihu Tidal Events Márie Ferenčuhovej na Fakulte humanitných a spoločenských vied škótskej University of Strathclyde a v priestoroch literárnej spoločnosti Swedenborg Society v Londýne, kde je literárne múzeum, kníhkupectvo a multifunkčná sála. Obe podujatia sa uskutočnia za účasti autorky a prekladateľa Jamesa Sutherlanda-Smitha, ktorý žije na Slovensku.
Fotogaléria
Názov podujatia
Launch-book reading: Mária Ferenčuhová's Tidal Events a Presentation and Reading of Mária Ferenčuhová's Tidal Events

Miesto konania
Spojené kráľovstvo

Termín konania
30.10.2018 - 07.11.2018

Popis projektu

Propagáciu zabezpečíme nasledovne:

Elektronická a tlačená pozvánka (samostatná pre každé podujatie)

Plagátik formátu A4 

Vytvorenie udalostí na sociálnych sieťach. 


Pri propagácii podujatia budeme vo všetkých použitých propagačných materiáloch uvádzať logo FPU a vetu "Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia"( v prípade zahraničia: “Supported using public funding bySlovak Arts Council” ) v zmysle Príručky pre propagáciu FPU.“ 

Názov prímateľa
Mária Ridzoňová Ferenčuhová

Celkový rozpočet:
1 260,00 €

Výška podpory:
1 000,00 €