Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Metodika výučby ľudového tanca - VII. ročník. Týždeň tanečného domu - výučba ľudového tanca pre deti a mládež

Krátky opis
V rámci metodiky výučby ľudového tanca vytvoríme jedinečnú formu odborného vzdelávania sa pre pedagógov, tanečníkov, vedúcich folklórnych kolektívov z celého Slovenska. Vyvrcholením odborných vzdelávacích seminárov bude týždeň tanečných domov/výchovných koncertov, keď lektori/tanečný pedagógovia so živou ľudovou hudbou navštívia obce v okrese Levice.
Fotogaléria
Názov podujatia
Metodika výučby ľudového tanca - VII. ročník.

Miesto konania / kraj
Levice / Levice

Termín konania
01.07.2017 - 31.12.2017

Popis projektu

V rámci metodiky výučby ľudového tanca vytvoríme jedinečnú formu odborného vzdelávania sa pre pedagógov, tanečníkov,vedúcich folklórnych kolektívov z celého Slovenska, kde najnovšie poznatky účastníci získajú priamo od zakladateľa metodológii výučby ľudového tanca prof. Lévaiho. Na Slovensku sú jeho prednášky ojedinelé - sú o analýze archívnych záznamov a ich reprodukcii ako metodickom prístupe k vyhodnoteniu a spracovaniu pramenného folklórneho materiálu. Podporíme rozvíjanie a aj účasť v medzinárodnej spolupráci. Vytvoríme komunikáciu tanečných pedagógov a vedúcich folklórnych kolektívov v oblasti tradičnej kultúry, zvýšime kompetencie a zručnosti prihlásených účastníkov.Tematické zamerania jednotlivých dvojdňových seminárov poskytnú účastníkom informácie z oblasti metodiky výučby ľudového tanca a zároveň budú reflektovať aktuálne problémy súvisiace so stavom a smerovaním scénického folklorizmu na Slovensku. Teoretické poznatky sa doplnia praktickými ukážkami cvičení, zameraných na tanečno - pedagogickú prácu s rôznymi vekovými kategóriami interpretov. Lektormi budú: Mgr. art Péter Lévai PhD, ArtD profesor z Vysokej školy tanečného umenia (MTF) z Budapešti a Dr. Katalin Mizerák PhD. vedúca katedry pedagogiky

a psychologiky ELTE, docentka, vedúca katedry pedagogiky na VŠTU Budapešt.

Bude sa realizovať:

4x dvodňový workshop: 9.-10.9., 14.-15.10., 11.-12.11., 2.-3.12.2017 

15x tanečných domov v 15 obciach okresu Levice účastníkov – november 2017 

Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH

Celkový rozpočet:
9 500,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €