Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Aktivity Tanečnej spoločnosti Artyci na rok 2018

Krátky opis
Základy komplementárneho umenia v praktických cvičeniach workshop s Milanom Kozánkom a Andrejom Kalinkom.
Fotogaléria
Názov podujatia
Workshop OD ANATÓMIE PO KOMPOZÍCIU

Miesto konania / kraj
Žilina / Žilina

Termín konania
04.07.2018 - 08.07.2018

Popis projektu

Zámerom workshopu je podnecovať v účastníkoch inovatívne myslenie v performatívnom umení, hľadať platformy, kde jednotlivé umelecké média vytvárajú neoddeliteľné prepojenia a nové možnosti a objavovať, kto je to nový /dnešný/ interpret a ako sa praktickými cvičeniami postupne dopracovať k tvorbe komplementárnych diel. Pracovať budeme s pohybom, hudbou, výtvarným umením, textom, hereckým prejavom. Individuálne a postupne v úplnom prepojení všetkých zložiek.

Témy workshopu - ich vzťahy, definície, funkcie, interakcie:
Objekt - socha, predmet, rekvizita
Zvuk - zvuk obrazu, obraz zvuku, funkcia zvuku, živý zvuk vs. zvukový záznam
Nositeľ - účinkujúci, interpret, performer, herec, tanečník, hudobník
Anatómia – z čoho vychádzame
Rytmus - v obraze, pohybe, zvuku, v tektonike diela
Informácia a symbol - rozlišovanie, použitie

Denný priebeh workshopu:
Ten bude rozdelený do dvoch fáz. V rannej časti sa budeme sústreďovať na praktické cvičenia, venovať sa fyzickým technikám, základom hudby a ideovej, teoretickej stránke zložiek, s ktorými v komplementárnom umení pracujeme. Zameriame sa na posilnenie kostrového systému, prácu na vedomom usporiadaní tela a na správne využívanie fyzio-dynamiky. Budeme pracovať s rytmom v rôznych významoch (hudobnom, tektonickom), s informáciou a symbolom, oboznamovať sa so základnými rozdielmi a funkciami objektov (socha, predmet, rekvizita) v komplementárnom umení. Dôležité v tejto faze je bližšie zoznámenie sa s jednotlivými zložkami.
Poobedná časť workshopu bude venovaná tvorivému procesu a výskumu. Budeme pracovať s komplementárnosťou skupiny a jednotlivca. Predošlé cvičenia prevedieme do ďalšej fázy, kedy budeme spájať hudobný, výtvarný, verbálny a pohybový prejav do kompaktného jazyka. Základom tejto fázy bude využívať poznatky o jednotlivých zložkách z prvej časti, postupne ich dostávať do dialógu a naučiť sa vnímať ich prepojenia, súhru a vzájomné ovplyvňovanie.
Workshop je otvorený pre všetky úrovne skúsenosti.
Podrobnejšie informácie o workshope nájdete na http://www.artyci.com/?lnk=660&lng=sk.http://www.artyci.com/?lnk=660&lng=sk">http://www.artyci.com/?lnk=660&lng=sk. style="color: rgb(54, 88, 153); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; cursor: pointer; background-color: rgb(255, 255, 255);" href="http://www.artyci.com/?lnk=660&lng=sk.http://www.artyci.com/?lnk=660&lng=sk">http://www.artyci.com/?lnk=660&lng=sk. target="_blank">


Miesto: Žilina, Centrum pohybu a tanca LABYRINT


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
ART SPEKTRUM

Celkový rozpočet:
29 567,00 €

Výška podpory:
26 000,00 €