Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Knižnica dokorán

Krátky opis
Beseda orientovaná na výchovu a podporu vzdelávania študentov SŠ
Fotogaléria
Názov podujatia
Úskalia demokracie

Miesto konania / kraj
Trnava / Trnava

Termín konania
25.01.2018 - 21.12.2018

Popis projektu

Úskalia demokracie je v súčasnom období skloňovaná téma, o ktorú sa zaujímajú i študenti. Mladí ľudia, ktorí sa v záhadách života hľadajú, neraz nevedia odpoveď na viaceré otázky. Otázky ohľadom demokracie, politických dejín Slovenska, sociálnej politiky, totalitných ideológií a vzťahu medzi etikou a politikou sa pokúsia vysvetliť a zodpovedať naši hostia:
Tomáš  Zálešák  je pedagógom Katedry politológie na Filozofickej fakulte TU v Trnave.
Milan Katuninec je profesorom v odbore slovenské dejiny. Od roku 2016 je dekanom Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.                              
Besedu bude moderovať Pavol Tomašovič – hovorca mesta Trnava. 

Názov prímateľa
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Celkový rozpočet:
18 693,00 €

Výška podpory:
17 500,00 €