Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Stretnutia s dejinami v archeoparku

Krátky opis
Projekt sprostredkúva návštevníkom dejiny netradičnou formou s využitím možností interaktivity v Archeoparku Živá archeológia. Umožňuje tiež realizáciu archeologických experimentov, tzn. prepája odborné činnosti s prezentačnými, čím sa dosahuje aj popularizačný efekt pre vedu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Kelti doby železnej

Miesto konania / kraj
Hanušovce nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
26.08.2017

Popis projektu

Archeofestival Kelti doby železnej priblíži život prvého historicky známeho etnika na našom území, významnej kultúry, ktorá poznamenala vývoj v celej Európe – vynikajúcich obchodníkov, vojakov, remeselníkov i poľnohospodárov.

Počas festivalu, venovanému Keltom a ich kultúre, nahliadneme nielen do ich obydlia, ale aj do sveta ich remesla, vojenstva, mýtov či do ich kuchyne. Na archeofestivale možno nielen uvidieť, ale si aj vyskúšať tieto činnosti: zhotovovanie keramiky na hrnčiarskom kruhu, vypaľovanie keramiky v hrnčiarskej peci, kováčstvo a prácu so železom, obrábanie políčka náradím so železným ukončením (repliky keltského náradia), tkanie látky na zvislom tkáčskom stave, tkanie tkaníc na malých krosienkach, pletenie z prútia, výrobu nádob z dyní, lukostreľbu, vyskúšanie si výzbroje a výstroja keltského bojovníka, hru na keltské hudobné nástroje, ochutnávku keltskej kuchyne, keltské mýty.

 Tkanie a vypaľovanie keramiky sa bude špeciálne sledovať ako archeologické  experimenty.

Názov prímateľa
Krajské múzeum v Prešove

Celkový rozpočet:
5 300,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €