Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Zázračné kľúče od hravého čítania V - Ako nestratiť detského čitateľa a ako sa nestratiť v detskej literatúre

Krátky opis
Vzdelávací projekt zameraný na praktické osvojenie si metodiky hravého inovatívneho čítania, propagácia kvalitnej detskej literatúry zo slovenských vydavateľstiev.
Fotogaléria
Názov podujatia
Ako Osmijanko učí deti čítať s porozumením a pre radosť - vzdelávací workshop pre pedagógov a knihovníkov

Miesto konania / kraj
Lučenec / Lučenec

Termín konania
11.06.2024

Popis projektu

Na workshope sa účastníci zoznámia s celoslovenským čitateľským projektom neziskovej organizácie OSMIJANKO. Lektorky predstavia rôzne tvorivé spôsoby a metódy práce s literatúrou a detským čitateľom i spracovanie literárneho príbehu do scenára čitateľského programu pre deti, opierajúc sa o mnohorakosť  tém knižnej predlohy. Hravú kreatívnu metodiku, ktorá „učí“ detského čitateľa skupinovej spolupráci, rozvíja empatiu, zmyslové vnímanie, intuíciu a zároveň má katarzný účinok si môžu účastníci vyskúšať aj na vlastnej koži.

Projekt je podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Názov prímateľa
OSMIJANKO n.o.

Celkový rozpočet:
17 915,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €