Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Stopy v Osmijankovej literárnej záhrade - celoslovenská čitateľská súťaž a putovná výstava

Krátky opis
20. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže Osmijankova literárna záhrada
Fotogaléria
Názov podujatia
Vyhodnotenie 20. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže Osmijankova literárna záhrada

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.12.2023 - 31.05.2024

Popis projektu

20. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže pre školský rok 2023-2024 sa začal v decembri 2023, keď školské kolektívy, knižnice a rodiny prihlásené do súťaže začali čítať súťažné tituly a riešiť originálne hravé súťažné úlohy - sadiť semienka svojho čitateľstva v Osmijankovej literárnej záhrade. Robili tak počas piatich mesiacov, až do konca apríla 2024. V mesiaci máji odborná porota hodnotila súťažné práce, aby  1. júna 2024 na MDD vyhlásila výsledky.

Súťažilo sa prostredníctvom súťažného zošita, ktorý ilustroval Ďuro Balogh. Súťažiaci mali na výber z ôsmich súťažných otázok štyri, podľa vekovej kategórie - mladší a starší žiaci 1. stupňa ZŠ. (Propozície a štatút súťaže - http://www.osmijanko-ba.sk)">www.osmijanko-ba.sk)

Z takmer 3 000 súťažiacich, zo 108 miest a obcí na Slovensku, ocenila odborná porota 8+8+8=24 súťažných kolektívov + 4 rodiny. Mimoriadne ocenenie získali aj 4 špeciálne školy, ktoré pracujú so zdravotne znevýhodnenými deťmi.

Projekt je podporovaný z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Názov prímateľa
OSMIJANKO n.o.

Celkový rozpočet:
19 000,00 €

Výška podpory:
14 000,00 €