Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Literárne potulky Hlohovcom 8. Putovanie zaujímavými miestami Hlohovca, ktoré vstúpili do básní a románov.

Krátky opis
Podujatie Literárne potulky Hlohovcom organizuje naše združenie už ôsmy rok. Účastníci sa pohybujú po vytýčenej trase na stanoviská, kde sa čítajú práce autorov umeleckej literatúry. Každý rok predstavujeme nové miesta, nových autorov a nové texty. Touto aktivitou podporujeme pohyb na čerstvom vzduchu, netradičným spôsobom prezentujeme bohatú kultúrnu históriu mesta Hlohovec a aktivizujeme účastníkov k čítaniu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Literárne potulky Hlohovcom 8. Putovanie zaujímavými miestami Hlohovca, ktoré vstúpili do básní a románov.

Miesto konania / kraj
Hlohovec / Hlohovec

Termín konania
08.06.2024

Popis projektu

Hlavnou ideou projektu Literárne potulky Hlohovcom, ktorého ôsmy ročník pripravujeme, je prezentovať širokej verejnosti literárne a kultúrne bohatstvo mesta Hlohovec prostredníctvom čítania textov umeleckej literatúry na zaujímavých miestach, ktorých sa tieto texty týkajú. Doterajších sedem ročníkov sme návštevníkom podujatia prezentovali 42 takýchto miest, odznelo na nich 64 literárnych textov od 53 autorov, ktoré interpretovalo 27 rôznych recitátorov. Doteraz sa podujatia zúčastnilo približne 670 ľudí, medzi ktorými boli ako deti, dospelí i seniori. Pri organizácii podujatia spolupracujeme s miestnymi inštitúciami ako sú Vlastivedné múzeum Hlohovec, Mesto Hlohovec, Mestské kultúrne centrum, o. z. Zámok Hlohovec, Rehoľa menších bratov františkánov v Hlohovci, Cech vinárov Hlohovecka, materské, základné i stredné školy mesta, podnikateľské subjekty ako napr. Viecha Jašter na Starej hore, Hotel Jeleň a iné. Prínos projektu vidíme nielen v tom, že v kultúrnom kalendári mesta Hlohovec má už svoje pevné miesto a ľudia sa oň aktívne zaujímajú, ale pomáhame popularizovať históriu mesta, prezentujeme literárne bohatstvo regiónu a propagujeme aktívne čítanie. Ako umeleckí účinkujúci budú interpretovať jednotlivé texty známe osobnosti kultúrneho života mesta Hlohovec ጀ počas siedmich ročníkov svojou recitáciou prispelo 27 hlohovských recitátorov a interpretov. Sú to talentovaní žiaci škôl, no i renomovaní recitátori, kultúrni činitelia či laureáti ocenení v oblasti kultúry, literatúry, hovoreného slova. Je to zároveň možnosť, ako prezentovať ich talent a zdôrazňujeme tým i to, že v našom meste i kraji žije veľa šikovných ľudí. Počas prípravy podujatia zvykneme vydať publikácie, ktoré mapujú literárny život mesta. Zatiaľ sa nám podarilo vydať dva úspešné tituly: Čítanka Literárnych potuliek Hlohovcom (2017 ጀ 2020) a kniha prvýkrát prinášajúca historickú pamiatku hlohovskej proveniencie spred 450 rokov: Fratres Galgocienses. Oslavná báseň na Jána a Pavla Prunovcov. Publikácie sú veľmi dobrou pomôckou pre pedagógov lokálnych škôl, ktoré s nimi pracujú na hodinách literárnej výchovy, dejepisu i prierezových témach regionálnej výchovy. K podujatiu pripravujeme aj prehľadnú mapku jednotlivých zastávok a zberateľskú pamätnú pohľadnicu. Tento rok plánujeme vydať didaktickú kartovú hru. Zároveň samotné podujatie je aj akýmsi návodom pre učiteľov, aby mohli realizovať exkurzné vyučovanie formou prechádzky v meste po tých miestach, ktoré sú tematizované v literárnych textoch. Výstupy z podujatia sa objavujú okrem spomínaných kníh a tlačovín aj ako samostatné články v regionálnych novinách, prípadne o nich hovoríme na pozvaných besedách priamo na školách či pre širokú verejnosť.

Názov prímateľa
EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC

Celkový rozpočet:
2 450,00 €

Výška podpory:
1 900,00 €