Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Knihovnícky jarmok 2024

Krátky opis
Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu 2024 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj v rámci projektu VRANOVSKÉ KNIHODNI vyhlasujú tradičnú celoslovenskú súťaž o najlepšiu komiksovú prácu s názvom „KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU“.
Fotogaléria
Názov podujatia
Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu 2024

Miesto konania / kraj
Vranov nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
01.03.2024 - 15.09.2024

Popis projektu

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj v rámci projektu VRANOVSKÉ KNIHODNI vyhlasujú tradičnú celoslovenskú súťaž o najlepšiu komiksovú prácu s názvom „KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU“. V tomto roku uskutočníme už 12. ročník súťaže, ktorá  je určená žiakom a študentom vo veku 9 – 18 rokov. Práce budú hodnotené v jednotlivých vekových kategóriách a dôraz sa kladie na originalitu a rôznorodosť  komiksov. Súčasťou bude výstava víťazných komiksových prác v priestoroch knižnice. Zasielanie prác do súťaže je možné do 30. septembra 2024 vo formáte max. A3. Podujatie z verejných zdrojov podporil http://www.fpu.sk/sk/" target="_blank" style="">Fond na podporu umenia.


Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj v rámci projektu VRANOVSKÉ KNIHODNI každoročne organizujú súťaž o najlepšiu komiksovú prácu s názvom  KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU. Súťaž je určená žiakom základných škôl a študentom stredných škôl. Súťaž sa začína v marci jej vyhlásením a zbieranie prác trvá do jesene. Práce sú potom vyhodnotené v jednotlivých vekových kategóriách a dôraz sa kladie na originalitu a rôznorodosť  komiksov. Pravidelným  hodnotiteľom prác je slovenský spisovateľ a odborník na komiksy, Peter Karpinský.  Po ukončení podujatia sa koná výstava komiksových prác v priestoroch knižnice. Súťaž má regionálny charakter, aj keď v posledných rokoch sa rozširuje aj za hranice vranovského regiónu.  Hlavným cieľom tohto podujatia je podpora čítania, rozvoj kreativity a fantázie detí v spojení s výtvarnými zručnosťami. Tvorba komiksu, teda spojenie výtvarnej a literárnej zložky, je efektívnou a aktivizujúcou metódou, ktorá podporuje rozvoj čitateľskej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese.  Názov prímateľa
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

Celkový rozpočet:
11 131,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €