Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Doplnenie knižničného fondu v Obecnej knižnici.https://podpora.fpu.sk/grants

Krátky opis
V obecnej knižnici v Strečne doplníme knihy z beletrie a náučnej literatúre pre deti a dospelých čitateľov. Minimálny počet kníh 140 ks Umiestnenie : Obecná knižnica v Strečne Knihy budú vo voľnom výbere.
Fotogaléria
Názov podujatia
nákup kníh

Miesto konania / kraj
Strečno / Žilina

Termín konania
01.08.2018 - 30.04.2019

Popis projektu

Propagácia projektu:

Zmluva o poskytnutej dotácii sa zverejní na web  stránke obce a obecnej knižnice. Uverejní sa článok v miestnych novinách v obci, Zabezpečí sa vyhlásenie v obecnom rozhlase minimálne 3 x s oznámením , že podpora nákupu kníh do obecnej knižnice v Strečne bola uskutočnená s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.Každá kniha bude označená logom FPU a vetou- Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Na viditeľnom mieste v knižnici sa umiestni oznam o poskytnutej dotácii s názvom projektu a uvedením loga FPU.

Iné výstupy projektu: Vyhotoví sa  plagát, na ktorom bude zoznam kníh zakúpených z poskytnutej dotácie s rozdelením  pre detských a dospelých čitateľov.  Tento plagát sa zverejní s odporúčaním na zakúpené knihy s uvedením vety  :,,Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia," s uvedením loga FPU na web stránke obecnej  knižnice , web stránke základnej školy ako i  v priestoroch knižnice.

Názov prímateľa
Obec Strečno

Celkový rozpočet:
1 350,00 €

Výška podpory:
1 200,00 €