Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry a astronómie v KOS

Krátky opis
Tvorivé dielne pre detské spevácke kolektívy pre deti od 5 do 10 rokov s lektorkou Máriou Strakovou.
Fotogaléria
Názov podujatia
K prameňom tradícií

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
04.06.2018

Popis projektu

Počas speváckych tvorivých dielní sa deti dozvedia viac o ľudovej piesni, získajú praktické zručnosti v hlasových technikách, v príprave na spev a naučia sa piesne z regiónu Ponitrie. Hlasovou pedagogičkou bude Mária Straková.

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
16 930,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €