Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Senec číta rád - nové knihy knižnica potrebuje

Krátky opis
Zámerom našej práce v knižnici je získavať stále viac čitateľov a to už od najmladšieho veku až po seniorov. Deti si čítaním osvoja čitateľské návyky a dospelí si v knižnici nájdu miesto, kde sa budú vracať i s celými rodinami.
Fotogaléria
Názov podujatia
Senec číta rád - nové knihy knižnica potrebuje

Miesto konania / kraj
Senec / Senec

Termín konania
01.08.2018 - 31.12.2018

Popis projektu

Cieľom a prínosom dopĺňania knižničného fondu je zvyšovanie počtu spokojných používateľov knižnice, skvalitnenie služieb čitateľom a zvýšenie a rozšírenie vedomostí cieľových skupín. Cieľom projektu je získavanie čitateľov od najmenšieho veku, ktorí budú potencionálni, dlhodobí používatelia knižnice. Venovať sa deťom i mládeži pri hromadných knižničných podujatiach- besedy, stretnutia s autormi kníh a inými zaujímavými osobnosťami nášho spoločenského a kultúrneho života. Naša práca s mládežou si vyžaduje množstvo kvalitnej literatúry, či už beletrie alebo náučnej literatúry. Taktiež je potrebné zakúpenie odbornej literatúry pre vysokoškolských študentov, ktorí si vyžadujú k svojmu štúdiu náučnú literatúru zo všetkých vedných odborov. Títo čitatelia tvoria veľkú časť používateľov knižnice, čo nás motivuje vychádzať im v ústrety, aby v našom knižničnom fonde našli veľké množstvo študijného materiálu. Mnohí naši dospelí čitatelia poznajú novinky knižného trhu a prichádzajú s konkrétnymi požiadavkami na zakúpenie a následne rezerváciu týchto diel a našou snahou je vyhovieť im. Časť našej čitateľskej skupiny tvoria aj seniori, na ktorých nechceme ani nemôžeme zabúdať a akvizíciou nášho fondu im chceme spestriť a spríjemniť jeseň ich života. Všetci naši čitatelia nás zaväzujú k tomu, aby náš fond bol zaujímavý a príťažlivý, čo je zárukou, že sa do našej knižnice budú radi vracať. To je pre všetkých knihovníkov najlepším ocenením ich práce.


Každá knižničná jednotka bude opatrená okrem knižničných znakov / pečiatka knižnice, prírastkové číslo, signatúra / aj farebnou samolepiacou etiketou s textom, že publikácia bola zakúpená s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Taktiež bude zabezpečená spolupráca s mestskými novinami Senčan a Senecko pri propagácií nových kníh.

Názov prímateľa
Mestské kultúrne stredisko so sídlom v Senci

Celkový rozpočet:
2 700,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €