Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Mesiac autorského čítania 2017

Krátky opis
Besedy a autorské čítania slovenských autorov v termíne od 29. 6. 2017 do 5. 8. 2017 v mestách - Brno, Ostrava (CZ), Wroclaw (PL) a Ľvov (UA) v rámci najväčšieho stredoeurópskeho literárneho festivalu Měsíc autorkého čtení, reportáže v RTVS, Denníku N a Gazete Wyborczej, videostreamy na weboch Nakladatelství Větrné mlýny (CZ), Klub Dzyga (UA). Mediateka (PL), Zelený les (CZ).
Fotogaléria
Názov podujatia
Prezentácia slovenských autorov na MAČ 2017

Miesto konania
Česká republika

Termín konania
04.07.2017 - 04.08.2017

Popis projektu

V rámci aktuálneho ročníka jedného z najrozsiahlejších literárnych festivalov vôbec a najväčšieho v Strednej Európe sa spolu s českými, poľskými, ukrajinskými a gruzínskymi autormi (Gruzínsko bolo v roku 2017 čestným hosťom podujatia) sa prezentovali aj slovenskí autori Michal Havran, Peter Štrpka, Peter Repka, Marek Vadas, Monika Kompaníková, Silvester Lavrík a Vladimír Balla. 

Prezentácia spočívala v moderovaných a v prípade potreby aj tlmočených autorských čítaniach a následných besedách v jednotlivých mestách konania festivalu. Priamo a naživo tak vystúpenie každého z prezentovaných autorov zhliadlo v priemere 200 divákov v Brne, Ostrave,  Vroclavi a Ľvove. Prostredníctvom streamu bol ich počet približne dvojnásobný.

Žiadateľ sa podieľal okrem oslovovania organizátormi vytipovaných autorov aj zabezpečovania ich prepravy a ubytovania.

Taktiež sa zúčastňoval ich promovania v regionálnej i celoštátnej tlači; v Poľsku to bolo prostredníctvom prípravy podkladov pre špeciálnu prílohu denníka Gazeta Wyborcza (viď príloha 1), v Českej republike prípravou medailónov venovaných jednotlivým autorom (Marekovi Vadasovi, Michalovi Havranovi a Silvestrovi Lavríkovi), pre Český rozhlas, ktoré budú odvysielané na stanici Vltava a následne na Devíne, artovom rádiu RTVS, ako aj reportážou publikovanou v Denníku N (viď príloha 2).

Pokiaľ ide o prezentáciu podpory získanej z FPU, bola uvedená štandardným spôsobom na webe organizátorov (viď príloha 3)

Názov prímateľa
IRON LIBRI s.r.o.

Celkový rozpočet:
13 825,00 €

Výška podpory:
4 500,00 €