Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Zázračné kľúče od hravého čítania V - Ako nestratiť detského čitateľa a ako sa nestratiť v detskej literatúre

Krátky opis
Vzdelávací projekt zameraný na rozvíjanie čitateľských zručností žiakov 1. stupňa ZŠ i pedagógov a knihovníkov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Zázračné kľúče od hravého čítania

Miesto konania / kraj
Liptovský Hrádok / Liptovský Mikuláš

Termín konania
13.05.2024

Popis projektu

Kreatívne čitateľské workshopy zoznamujú žiakov 1.stupňa ZŠ s kvalitnou detskou literatúrou prostredníctvom zážitkového čítania, počas ktorého si môžu vyskúšať čítanie s porozumením, hlasné čítanie, dramatizáciu, hru v role alebo vytváranie príbehu na základe ilustrácie. Súčaťou workshopov je výtvarná dielňa na motívy literárneho diela a umelecký program v podaní bábkohercov. Dramaturgický výber čerpá z knižnej produkcie nielen zo Zlatého fondu detskej lieratúry, ale i z aktuálnej ponuky slovenských vydavateľstiev. Pedagógovia získajú metodiku spracovania detského literárneho textu do tvorivého a hrového čítania a zároveň sa zoznámia s aktuálnou ponukou hodnotnej detskej literatúry.

Názov prímateľa
OSMIJANKO n.o.

Celkový rozpočet:
17 915,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €