Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

METAMORFÓZY UMENIA – METAMORFÓZY V NÁS

Krátky opis
Projekt METAMORFÓZY UMENIA – METAMORFÓZY V NÁS je edukačné podujatie, ktorého cieľom je sprostredkovanie čo najširšieho rozsahu informácií, poznatkov o súčasných trendoch v oblastiach umenia – tanec, výtvarné umenie, umelecký prednes, rétorika, moderovanie, tvorivá dramatika, ktorému sa venujú študenti ZŠ a SŠ
Fotogaléria
Názov podujatia
SLOVÁ V BUBLINE - DEVIATE UMENIE /tvorivé dielne pre autorov komiksov/

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
30.05.2018

Popis projektu

Cieľom aktivity SLOVÁ V BUBLINE - DEVIATE UMENIE je rozvíjať literárne a výtvarné cítenie detí,využiť komiks ako médium, ktoré dokáže sprostredkovať
rôzne posolstvá detí, formovať ich postoje,rozvíjať fantáziu, komunikačné schopnosti, individ. i tímovú tvorbu prostredníctvom
jednotlivých zložiek komiksu. Chce rozvíjať individuálnu i tímovú tvorbu komiksom, ako synkretickým umením spájajúcim výtvarnú,
dramatickú a slovesnú zložku.

Názov prímateľa
Divadlo Jonáša Záborského

Celkový rozpočet:
3 710,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €