Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie v kultúre: liek proti hlúpnutiu?

Krátky opis
Inštitút pre kultúrnu politiku pripravil medziodborovú konferenciu na riešenie problému zaostávania slovenských žiakov a študentov v presvedčení, že vzdelávanie a dotyk s kultúrou zušľachťuje, prebúdza tvorivosť a kultivuje verejný priestor. Ide o spojenie pedagógov, pracovníkov v kultúre a umelcov a vytvorenie priestoru na dialóg medzi nespolupracujúcimi ministerstvami kultúry a školstva môže potlačiť rezortizmus a vytvoriť podmienky na nové iniciatívy.
Fotogaléria
Názov podujatia
Vzdelávanie v kultúre: liek proti hlúpnutiu? (konferencia)

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.03.2017 - 31.01.2018

Popis projektu

Slovenská republika (ale aj Česká a Poľská) sa dnes vyznačujú celospoločenským nariekaním nad dôkazmi o hlúpnutí žiakov základných a stredných škôl. Kritika smeruje najmä na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zámerom IKP je preraziť otvor v tomto jednostrannom sebabičovaní a zamyslieť sa nad možnosťou zapojiť do liečebného procesu aj iné ministerstvá. Napríklad Ministerstvo kultúry SR s jeho početnými kultúrnymi inštitúciami, ktoré majú vzdelávanie vo svojich štatútoch. MK SR sa nezapája ani do diskusie učiteľov, z ktorých mnohí učia aj predmety kultúry, nezaujíma sa o kvalitu umeleckého školstva a modernizáciu obsah ich učebných procesov. Ministri a pracovníci ministerstiev sa pravidelne nestretávajú, aby prediskutovali problémy, skostnatených učebníc a nedostatku času pre pedagógov, aby mohli v mladých generáciách rozvíjať tvorivé strunky. A bez toho sa školstvo mení na prednášanie spamäti zastaralých obsahov učebníc a žiaci a študenti nerozvíjajú dostatočne svoje talenty. O tom všetkom sa dnes na Slovensku nediskutuje. Preto IKP zorganizuje medzirezortnú diskusiu na horúce témy úpadku tvorivého myslenia a porozumenia dnešného sveta medzi mladými ľuďmi, ktorej cieľom je vytvoriť silnejšie prepojenie medzi rezortmi kultúry a školstva v oblasti umeleckého a kultúrneho vzdelávania. 

Ideovým východiskom tejto interdisciplinárnej konferencie je hlboké presvedčenie IKP, že vzdelávanie a dotyk s kultúrou zušľachťuje, prebúdza tvorivé žilky v každom z nás a najmä v deťoch, že poznanie umeleckých diel a čítanie dobrej literatúry kultivuje verejný priestor. Dvojdňová konferencia, ktorá nie je len diskusiou medzi jednostranne zameranými expertmi, ale aj s umelcami a kulturológmi, spojená s umeleckým zážitkom, môže vygenerovať nové a netradičné myšlienky a návody, ako uvoľniť na školách, a to aj umeleckých, rigidný vyučovací proces a ponúknuť žiakom a študentom viac času na tvorivú prácu a dotyk s ňou. MK SR a jeho kultúrne inštitúcie predsa disponujú veľkým potenciálom, ktorý sa nezapája do procesu kultivovania slovenského školstva. Preto prizývame aj zaujímavé osobnosti z prostredia umeleckých škôl a umelcov, nielen pedagogických pracovníkov. Vzdelávanie o kultúre a umení je neformálne, hravé, dokonalý nástroj pedagogického procesu budúcnosti.

Cieľovými skupinami sú učitelia a odborná verejnosť; pracovníci kultúrnych inštitúcií, ktoré majú v štatúte vzdelávanie; osobnosti kultúry a umenia, pracovníci ministerstiev a občianskych aktivít na záchranu školstva, študenti pedagogických smerov univerzít, verejnosť.
Názov prímateľa
VIA CULTURA; Inštitút pre kultúrnu politiku

Celkový rozpočet:
4 500,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €