Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Zázračné kľúče od hravého čítania V - Ako nestratiť detského čitateľa a ako sa nestratiť v detskej literatúre

Krátky opis
Vzdelávací cyklus zameraný na rozvoj čitateľských zručností prostredníctvom inovatívnych foriem spracovania literárneho textu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Vzdelávacie workshopy -Literárne hrabovisko

Miesto konania / kraj
Humenné / Humenné

Termín konania
03.04.2024

Popis projektu

Literárne hrabovisko ponúkne žiakom 1. stupňa ZŠ a pedagógom možnosť zoznámiť sa s jednotlivými literárnymi dielami, najmä témami, ktoré ponúkajú prostredníctvom interaktívneho čítania a vytvárania príbehu. Cieľom je rozvíjať kognitívne, jazykové a sociálne schopnosti prostredníctvom literatúry, posilniť kreativitu a predstavivosť. Účastníci sa zoznámia aj s aktuálnou knižnou produkciou zo slovenských vydavateľstiev s prihliadnutím na vekovú kategóriu žiakov. Osmijankova literárna mapa orientuje a vedie detského čitateľa k výberu hodnotnej detskej literatúry pre vlastné rodinné knižnice a pedagógov k výberu pre školské a triedne knižnice. Zároveň získavajú metodiku pre tvorivé spracovanie literárneho textu do zážitkového čítania.

Vzdelávací cyklus je podporovaný z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.


Názov prímateľa
OSMIJANKO n.o.

Celkový rozpočet:
17 915,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €