Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Umenovedkyne. Portréty žijúcich slovenských zakladateliek a špičkových osobností vied o umení

Krátky opis
Cieľom projektu je na základe výskumu a osobných stretnutí vytvoriť portréty vynikajúcich slovenských umenovedkýň, ktoré sú už v zrelom veku a je teda najvyšší čas zachytiť ich osobnú skúsenosť s etablovaním vied o umení na území dnešného Slovenska. Projekt zahŕňa vytvorenie portrétov nasledujúcich umenovedkýň: Mária Poetzl-Malíková (výtvarné umenie), Ľuba Belohradská (výtvarné umenie), Michaela Jurovská (literárna veda), Soňa Šimková (teatrológia), Jelena Paštéková (filmová veda a estetika)
Fotogaléria
Názov podujatia
Príprava publikácie o priekopníčkach umenovedných odborov na Slovensku

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
30.04.2018 - 30.04.2019

Popis projektu

Idea projektu vznikla počas osobných stretávaní s mimoriadnymi ženami slovenskej umenovedy. Často si uvedomujem, aké

múdre ženy a vynikajúce odborníčky žijú v našom okolí a napriek svojim nesporným kvalitám sú, narozdiel od všakovakých

celebrít, pre mnohých a mnohé úplne neznáme. Nazdávam sa, že je najvyšší čas zaznamenať ich odborné aj životné príbehy

a odovzdať ich verejnosti. Projekt môže podľa môjho názoru priniesť tieto výsledky: 1/ Priblížiť čitateľom a čitateľkám prácu a

osudy mimoriadnych žien v oblasti umenovedy na Slovensku. 2/ Cez pracovnú a osobnú skúsenosť pozoruhodných žien sa

môžeme dozvedieť veľa o starších i najnovších kultúrnych a politických dejinách Slovenska, vrátane zmien po páde železnej

opony a príbehov emigrácie (Soňa Šimková) či povoleného vysťahovania a pôsobenia v zahraničí (Mária Poetzl-Malíková) atď.

3/ Prínos pre mapovanie vývoja umenovedného myslenia na Slovensku a jeho výsledky. 4/ Umenovedkyne môžu priniesť

dôležité svedectvo aj o staršej umenovednej generácii - o svojich učiteľoch a učiteľkách, o generácii, ktorá už nie je medzi

nami.

Názov prímateľa
Anna Grusková

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
2 736,00 €