Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Medzi slovami, medzi riadkami

Krátky opis
Podtatranská knižnica v Poprade vyhlasuje v rámci projektu Medzi slovami, medzi riadkami, súťaž školských časopisov základných škôl Prešovského a Košického kraja. Cieľom súťaže je podporiť a podchytiť začínajúce školské časopisy a zvýšiť odbornú úroveň už vydávaných časopisov. Tešíme sa na všetky školské časopisy, ktoré prihlásite do súťaže. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Prihlášku do súťaže nájdete na webovej stránke Podtatranskej knižnice v Poprade
Fotogaléria
Názov podujatia
Podtatranský školák - vyhlásenie súťaže

Miesto konania / kraj
Poprad / Poprad

Termín konania
18.03.2024 - 04.07.2024

Popis projektu

Podtatranská knižnica v Poprade vyhlasuje v rámci projektu Medzi slovami, medzi riadkami, súťaž školských časopisov základných škôl Prešovského a Košického samosprávneho kraja. 


Cieľom súťaže je podporiť a podchytiť začínajúce školské časopisy a zvýšiť odbornú úroveň už vydávaných časopisov.Propozície súťaže nájdete v texte.

Tešíme sa na všetky školské časopisy, ktoré prihlásite do súťaže.Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Prihlášku do súťaže nájdete na webovej stránke Podtatranskej knižnice v Poprade. PODTATRANSKÁ KNIŽNICA V POPRADE
Podtatranská ulica 1548/1, Poprad 058 01

Podtatranská knižnica v Poprade
Prešovský samosprávny kraj vyhlasuje 8. ročník súťaže školských časopisov pre žiakov základných škôl Prešovského a Košického kraja
Vyhlásenie: 18. marca 2024

Uzávierka: 4. júla 2024

CIEĽ SÚŤAŽE: podporiť a podchytiť začínajúce školské časopisy a zvýšiť odbornú úroveň už vydávaných časopisov. Do súťaže zasielajte školské časopisy vydané v školskom roku
2023/2024. Každý účastník musí poslať minimálne dve rôzne čísla v
dvoch vyhotoveniach.
Prihlásiť sa môžete vyplnením a zaslaním prihlášky spolu s časopismi na adresu knižnice alebo odoslaním prihlášky na e-mailovú adresu: bibliografia@kniznicapp.sk
Školské časopisy zasielajte len v tlačenej forme poštou s označením „Súťaž školských časopisov" do 4. júla 2024 na adresu Podtatranskej knižnice:

Podtatranská knižnica v Poprade

Podtatranská 1548/1

058 01 Poprad

Hodnotiť sa bude literárna aj grafická úroveň časopisov a samostatnosť žiakov pri zostavení časopisu. Doručenie časopisov a ich zaradenie do súťaže bude potvrdené e-mailom. Časopisy bude hodnotiť odborná porota. Výsledky budú vyhlásené v septembri 2024. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Presný termín vyhodnotenia Vám včas oznámime.


Názov prímateľa
Podtatranská knižnica v Poprade

Celkový rozpočet:
8 893,00 €

Výška podpory:
8 000,00 €