Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Poďte s nami

Krátky opis
Poďte s nami na literárne akcie
Fotogaléria
Názov podujatia
Poď do rozprávky s Dávidom Dziakom

Miesto konania / kraj
Ružomberok / Ružomberok

Termín konania
15.03.2024

Popis projektu

Poďte s nami
na literárnu lekciu

Poď do rozprávky s Dávidom Dziakom
PIATOK  15. 3. 2024   10:00 a 11:00


Podujatie je určené pre organizované školské kolektívy.

Dávid Dziak predstaví svoju https://carmen.kniznicark.sk/Carmen/sk/detail/854251?st=SMART&d=347&q=pod+do+rozpr%C3%A1vky&w=ALL&p=1&t=GOOGLE&s=relevance" style="color: rgb(199, 47, 65); outline: none; transition: all 0.7s ease 0s;">interaktívnu knihu. Dozvieme sa viac o autorskej rozprávke, pravidlách prozaického žánru a jeho špecifikách.
Budeme čítať Dávidove autorské rozprávky a kreatívne pracovať s textom. Porozprávame sa o ilustráciách a čítaní s porozumením.

O lektorovi:  

Dávid Dziak vyštudoval učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a etickej výchovy na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Následne po získaní doktorátu z predškolskej a elementárnej pedagogiky začal pôsobiť ako odborný asistent na Katedre komunikačnej a literárnej výchovy na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Špecializuje sa na literatúru pre deti a mládež. Nedávno mu v spoluautorstve (Zuzana Stanislavová, Martin Klimovič) vyšla monografia (K)rok za (k)rokom v slovenskej literatúre pre deti a mládež (Hodnotové aspekty pôvodnej poézie a prózy v rokoch 1990 – 2021). Píše tiež básne pre deti, ktoré mu vyšli v časopisoch Slniečko (2020 – 2021, roč. 75), Fraktál (2021, č. 4) a Vertigo (2018, č. 5, 2022, č. 4), v zborníkoch Kapitán Spomienka (Perfekt, 2019) a Kráľovná (Perfekt, 2021) a na portáli knihynadosah.sk (2019). Jeho báseň Veľa otázok získala Hlavnú Cenu dieťaťa 2. ročníka súťaže, organizovanej vydavateľstvom Perfekt, o pôvodnú báseň určenú deťom (2020). V roku 2021 mu vyšla zbierka interaktívno-inštruktívnych rozprávok Poď do rozprávky (FACE, il. Michal Souček).

Koncom roka 2023 vyšiel dvojdielny slovníček obsahujúci 100+1 tipov na čítanie pre deti a násťročných pod názvom https://carmen.kniznicark.sk/Carmen/sk/detail/854251?st=SMART&d=347&q=pod+do+rozpr%C3%A1vky&w=ALL&p=1&t=GOOGLE&s=relevance" style="color: rgb(199, 47, 65); outline: none; transition: all 0.7s ease 0s;">Svetom cooltových kníh.

 

Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle a sociálnej sieti. Účasťou na podujatí súhlasíte s ich zverejnením, budeme s nimi nakladať v zmysle pravidiel GDPR podľa nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679  a zákona č. 18/2018 Z.z.

Názov prímateľa
Mestská knižnica Ružomberok

Celkový rozpočet:
2 513,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €